Almalanta

foto_almalanta

Almalanta

Een waar te gebeuren sprookje vóór en dóór het kind in de mens...

Als De Vrouwe koester ik de droom, om samen met u allen een plaats te creëren
waarin Het Sprookje Almalanta werkelijkheid kan worden
en zo als een 'Bron van Inspiratie' kan dienen om een paradijselijke wereld te scheppen.

Hieronder beschrijf ik de 20 facetten die een blauwdruk vormen hoe dit sprookje
kan uitkristalliseren tot een schitterende diamant in de 'kroon van schepping'...

20 Facetten van het 'Waar te gebeuren sprookje Almalanta'

1. Almalanta als Geschenk
2. Sprookje Almalanta, binnenwereld
3. Sprookje Almalanta, buitenwereld
4. Educatief: Natuurlijk - Cultureel - Re-creatief
5. Almalanta de Leerstoel
6. Het Drietorenhuis
7. Bron van Inspiratie
8. De Tuin van Almalanta
9. Zeven Tuinhuisjes
10. Almalanta in de Efteling
11. Almalanta de Musical
12. Handvaardige Handel
13. Atelier Almalanta
14. Stichting Almalanta
15. Dromen Verwezenlijken
16. Almalanta Gala Avonden
17. Ontstaansproces als Format
18. Koninklijk Droom Archief Almalanta
19. De Nachtwacht en de Dageraad
20. Vóór en dóór het Kind in de Mens

1. In het kader van ‘Mijn Droom voor ons Land’ is het míjn droom om het sprookje Almalanta
als een Geschenk voor Koning Willem Alexander en Koningin Máxima aan te bieden.
De Natuur en zijn scheppende vermogen is de blauwdruk van Almalanta
Zij dient ter inspiratie en bewustwording van onze eigen natuurlijke staat.

2. Het waar te gebeuren sprookje Almalanta is een tweeledig sprookje dat zich afspeelt in
onze binnen- en onze buitenwereld.
Allereerst: Almalanta, Het Land van Zeven Zonnen, waarin Nymphea de Witte Waterlelie een
ontdekkingsreis maakt door de binnenlanden van haar eigen wezen en
zo de scheppende eigenschappen van de zeven landen in zichzelf leert kennen.
Op deze reis ontmoet ze betoverende Heren en Vrouwen, bomen en bloemen, dieren, kabouters en elfjes,
die haar vergezellen en wonderbaarlijke levenservaringen brengen.
Door de Vier Elementen der Natuur in zichzelf te leren gebruiken, stellen deze haar in staat
meesterschap te ontwikkelen waardoor zij háár droom kan ontdekken en verwezenlijken.
Haar droom is Almalanta delen met alle mensenkinderen, zodat zij vanuit hun hart leren leven
en ook hun dromen durven realiseren waardoor zij Koning-in eigen Koninkrijk kunnen worden!

Dit verhaal is driedimensionaal uitgebeeld in 7 taferelen op kleine schaal in de 7 kleuren van de regenboog
en in het sprookjesboek neergeschreven met geschilderde illustraties verrijkt,
alles gecreëerd en vervaardigd, in 7 jaren, door mij, De Vrouwe van Almalanta.
Op deze website Almalanta is het merendeel hiervan te bezichtigen onder het hoofdstuk: Het Sprookje.
Het sprookjesboek draagt de titel: ‘De Nacht Wacht tot de Dageraad Ontwaakt’…


3. Het tweede deel van het sprookje, dat zich vooral af zal spelen in onze ‘buitenwereld’ is:
Almalanta, een waar te gebeuren sprookje vóór en dóór het kind in de mens…
De Nachtwacht en de Dageraad spelen hierin een essentiële rol als Wacht van de Nacht en Raad van de Dag.
In dit Schouwspel heb ik 58 ‘bekende medelanders’ in allerhande materialen uitgebeeld om betekenis te geven
aan idealistische doelstellingen, die hieronder in de 20 facetten staan beschreven en als een diamant
zo mooi kan uitkristalliseren tot een ideële sprookjesachtige, maar ook een reële ‘wereld’.
In deze context kunnen de 50 Vóórbeeldige Sterren van Nederland,de Ambassadeurs, vóórop gaan
zodat dit sprookje realiseerbaar kan worden en véle dromen van idealistische Almateurs op
velerlei ‘natuur-minnend’ gebied, tot leven gewekt kunnen worden.
Wellicht daaronder dromen die ooit zijn neergeschreven in het Droomboek dat ter inspiratie voor
Koning Willem Alexander werd uitgegeven in 2013, het jaar van Inhuldiging...

Nu weer 10 jaar later blijkt dat dromen tijdloos zijn;
alhoewel de tijd dringt als het gaat over onze natuurlijke wereld…
De tijd lijkt meer dan rijp om daadwerkelijk stappen te zetten om in een betoverende sfeer
een natuur-getrouwe levenswijze voor te spiegelen, die onze bewustwording kan stimuleren,
zodat we zorg gaan dragen voor de aarde waarop we wonen;
haar samen herstellen en re-creëren tot het paradijs
zoals zij eens bedoeld is en ook wij daardoor in harmonie kunnen leven!

4. De vele facetten van het sprookje kunnen vóór en dóór de mensenkinderen van Nederland
uitkristalliseren in de drie hoofdthema’s met een educatief karakter:
Natuur - Cultuur - Re-Creatie
In de onderstaande afwisselende activiteiten kunnen deze thema’s in praktijk worden gebracht.
Om via een speelse weg mét inhoud, het noodzakelijke met het vermakelijke te verbinden
in de hoop dat we elkaar in natuur én cultuur, educatie en re-creatie kunnen vinden…

5. Het ontwikkelen van Almalanta de Leerstoel:
Hierbinnen willen we een programma opzetten voor scholen, waar kinderen spelenderwijs
leren ‘naar binnen te keren’ om zo de stem van hun hart te leren her-kennen en volgen.
Ondanks het rumoer van onze maatschappelijke wereld de bron in zichzelf leren aanboren
en zo onderscheidingsvermogen ontwikkelen zodat ons verstand in evenredigheid met
het gevoel tot een evenwichtig bewustzijn kan uitgroeien.
Het hoogst haalbare ideaal is het ontwikkelen van Respect voor alle levende wezens:
- dankbaarheid voor de bomen en planten die ons mede tot voedsel dienen,
- liefde voor dieren en hun taal leren begrijpen,
- zorgzaamheid voor het welzijn van mensen en alle levende wezens.
Leren, dat geluk nastreven en dromen verwezenlijken ook verantwoordelijkheid met zich
meedraagt voor het welzijn van het algeheel belang…

6. Het realiseren van Het Drietorenhuis:
Het is een grootse droom om in het Hart van Nederland, dat naar mijn idee het meest toepasselijke,
sprookjesachtige domein van ons land is, het Drietorenhuis en het idealistische plan dat
daaraan verbonden is, te verwezenlijken.
Het perceel in het Paleispark Het Loo te Apeldoorn, dat de naam ‘Driest’ draagt,
lijkt te wachten op vervulling van deze paradijselijke bestemming…
En ja, mijn verzoek is een driest verzoek, maar als Vrouwe van Almalanta representeer ik het ideaal,
dat het mooist mogelijke werkelijkheid kan worden in mijn Droom voor ons Land!
Zijn de drie bomen die er nu staan een uitnodigende voorbode van het huis met de drie torens?…

7. Het Drietorenhuis dient als Bron van Inspiratie en is:
- de plaats waar de Leerstoel zetelt,
- de plaats waar de 7 taferelen (op kleine schaal) in een rondgang tentoongesteld worden,
- de plaats waar de Vrouwe van Almalanta verblijft om vele dromen tot werkelijkheid te ‘toveren’,
waar zij in samenspel met de Ambassadeurs werkt en in gedoceerde mate Almateurs kan ontvangen.
De paradijselijke stiltetuin omsluit deze droomplek; de 50 Vóórbeeldige Ambassadeurs van Almalanta
nodig ik uit de berken te planten in de berkencirkel die de tuin zal omgeven…

8. Het scheppen van de Tuin van Almalanta:
Deze modeltuin omringt het Drietorenhuis en dient als ideeën-tuin om op scholen groen(t)e- en
bloementuinen te realiseren, zodat kinderen leren de aarde te bewerken en het wonder van groeien en
bloeien met eigen ogen leren waarnemen en zo ervaren hoe het is om zelf vruchten te plukken.

Zo dienen ook de 7 tuinhuisjes om de lust tot handvaardige creativiteit te wekken en willen we
de schoonheid laten proeven hoe het is om de tuinen van de Nederlanders weer om te toveren tot
kleine paradijsjes van geuren en kleuren; een plaats te kunnen creëren waar planten,
dieren en mensen in harmonie samenleven en wij zo geïnspireerd worden
tot vergroening, ontspanning en contemplatie.
Maar vooral is de Tuin van Almalanta een plaats van Stilte waar de natuur ervaren kan worden in al zijn puurheid…

9. Het bouwen van De 7 Tuinhuisjes in de sfeer van het sprookje Almalanta:
Deze huisjes alsook de interieurtjes zijn ontworpen door de Vrouwe en op dit Land van Zeven Zonnen
geïnspireerd, waar de zeven continenten weer tot inspiratie hebben gediend.
Stagiaires hebben gelegenheid om bij het bouwen praktijkervaring op te doen, maar in alle
ontwikkelingsprocessen van Almalanta kunnen stagiaires unieke vormen van werkervaring opdoen.
De maquettes zijn op deze website te bewonderen:
- het Stilte Stoepaatje
- het Droom Torentje
- het Tover Tipi Tempeltje
- het Kroon Juweel Prieel
- het Klank Kleur Koepeltje
- het Wijze Paleisje
- het Sterren Kasteeltje
Dit alles ter bevordering van het werken en spelen met materialen door de natuur gegeven en
het gevoel voor scheppen en creativiteit te stimuleren.
Het leert je dat je schepper van je eigen leven kunt zijn, of het nu als hobby of als werk zal dienen… Levenskunst…

10. Het realiseren van het sprookje Almalanta in de Efteling:
Het is de Droom der Dromen om Almalanta in de Efteling te zien schitteren voor een groter publiek.
Waar de 7 taferelen uit het Land van de Zeven Zonnen, op ware grootte,
in een rondgang uitgebeeld worden in een blijvende attractie.
Dit alles speelt zich af in een vorm waar theater, projectie en musical samensmelten in
een vernieuwend sprankelend schouwspel.
In de ronde theatervorm, waarin zeven taferelen realistisch vormgegeven zijn
en sprookjesachtig worden verrijkt door schitterend geprojecteerde beelden.
Het publiek in het midden dat langzaam maar ongemerkt draaiend in de sferen van
klanken en kleuren wordt opgenomen in het muziekverhaal,
dat het circulerend karakter van de levenscyclus verbeeldt in al zijn toonaarden!

11. Het creëren van Almalanta de Musical:
Waarbij ik als de Vrouwe 12 melodieën voor twaalf muziekstukken aanbied,
die in samenspel met vele anderen, de musical de uiteindelijke vorm gaan geven.
Voor een orkestversie in de Efteling,
maar ook in een vereenvoudigde versie voor scholen in het kader: Méér Muziek in de Klas,
zodat het door de kinderen zelf uitgevoerd kan worden.
Met name de landenthema’s en hun bijbehorende muziekinstrumenten geven deze wereldmuziek kleur,
waarin het volgen van de hedendaagse tendens hierin juist géén richtlijn is;
want de muzikale sfeer heeft een nieuw, eigen uniek karakter in Almalanta!

12. Een project opzetten dat Handvaardige Handel heet:
Dit zal een bron van inkomsten zijn in een nieuwe vorm van handel, waar Almalanta een (digitaal) kernpunt is
voor ieder die geïnspireerd is door dit sprookje.
De zeven Tuinhuisjes met hun interieurtjes en decoraties dienen ter inspiratie op creatief, decoratief
en kunstzinnig gebied, in een breed scala aan materialen.
Ontwerpen worden geleverd door de Vrouwe, maar ook nieuwe ontwerpen zijn welkom in de sfeer van
Almalanta en kunnen meedingen in het assortiment dat in boekvorm uitgegeven wordt…
...

13. Een platform voor Atelier Almalanta opzetten:
In deze LevensKunstKring kunnen kunstenaars, van alle leeftijden, in verschillende disciplines,
hun werk op dit digitale platform presenteren en naar wens te koop aanbieden.
Het thema natuur staat in al deze creatieve kunstzinnige bestaansvormen centraal.
Uit de verzameling aangeboden kunstwerken kunnen drukwerken en reproducties ook
weer voor wederzijdse uitwisseling dienen.
Net als met de Handvaardige Handel komt ook hier een klein deel van de opbrengst
ten goede aan Stichting Almalanta…

14. Stichting Almalanta is de maatschappelijke vorm
waarin Almalanta zijn droom-activiteiten wil ontplooien.
Omdat Almalanta een ideëel karakter heeft zonder winstbejag, zijn giften welkom,
maar zelfredzaamheid staat voorop,
wat onder andere door middel van Atelier Almalanta en de Handvaardige Handel tot stand komt…
Ook is er ruimte voor vrijwilligers en stagiaires om Almalanta te verwezenlijken tot een levend sprookje
dat velen zal inspireren!…

15. Het Verwezenlijken van nieuwe Dromen van Almateurs van Almalanta:
Delen is vermenigvuldigen... dit zijn de sleutelwoorden in het realiseren van dit sprookje,
want met de inkomsten van de stichting kunnen we oneindig veel nieuwe dromen verwezenlijken
van Almateurs die dromen en ideeën hebben in het kader van welzijn, natuur en milieu!
Als de nieuwe dromen ook weer vruchten dragen, kan ook daar een klein percentage teruggegeven worden
aan de stichting, zodat deze de Bron is die oneindig kan stromen naar volgende te verwezenlijken dromen.
Expansie én Expressie, wat natuur in Essentie ís en dóet…

16. Het organiseren van Almalanta Gala Avonden:
Ieder draagt in deze zang- en dansevenementen zijn eigen gecreëerde galakostuum of galajurk!
Waar muziek gemaakt wordt, die op ‘Almalanta de Musical’ geïnspireerd is,
maar ieder zijn eigen improvisaties op kan maken in alle verschillende instrumenten van de zeven continenten
waardoor het tot een wereldmuziek-sprookjesfestijn kan uitgroeien!
Door het hele land kunnen deze feesten georganiseerd worden op kleine schaal;
maar we kunnen er op grote schaal verslag van doen…

17. Het Ontstaansproces van Almalanta dient als Format voor een TV programma:
Met de gedroomde titel: ‘Almalanta, het waar te gebeuren sprookje’…
- Waarin we bouwprocessen van het Drietorenhuis en de 7 huisjes en de sprookjestuin laten zien…
- Hoe de Musical Almalanta tot stand komt en gespeeld wordt in de klassen op de basisscholen…
- Hoe de Almalanta Gala Avonden in de zelfgemaakte staatiekostuums via deze weg stralen en inspireren tot
nog meer creativiteit en ook hoe op muzikaal gebied nieuwe composities ontstaan…
- Hoe de Ambassadeurs hun weg banen in Nederland, waarbij we de progressie kunnen volgen op het gebied
van de natuur die baat heeft bij deze Wacht van de Nacht en de Raad van de Dag…
- Hoe de scholen vergroenen en de tuintjes in Nederland uitgroeien tot groene oases!…
- Maar ook de ‘mensenkinderen’ in Nederland, die door Almalanta geïnspireerd worden,
kunnen we in hun creatieve processen op hun droompad volgen…
- En natuurlijk de Droomprojecten die door Almalanta gefinancierd gaan worden, kunnen gevolgd worden,
waardoor Almalanta zichtbaar inspirerend door kan werken in al zijn dimensies!
Spelenderwijs een scheppende dans dansen, die sprankelt van schitterende samenwerking!
Er is geen weg naar het geluk, geluk is de weg…

18. Het samenstellen van een Koninklijk Droom Archief Almalanta:
Het idee is om vier keer per jaar een tijdschrift uit te geven; een logboek; een Goednieuwsbulletin.
Almalanta zorgt met alle te realiseren idealen voor veel onderwerpen van gesprek en ideevorming,
van persoonlijke verhalen van mensen tot kleurrijke portretten, inspireren van andere mensenkinderen,
motiveren tot nieuwe dromen en de verwezenlijkingen daarvan.
Maar ook vermelden we de hindernissen die we tegenkomen en hoe deze overwonnen worden;
al deze verworvenheden delen we in de keten van talentvolle Almateurs in deze sprookjeswereld.
Hoe de talenten vorm krijgen en vorm geven, wordt beschreven in dit unieke Droomarchief!
Alles is mogelijk in het sprookjesland Almalanta, want waar een wil is, is een weg!

19. De nieuwe Nachtwacht en Dageraad zijn mensen die mij inspireren en inspireerden:
Ik heb ze gekozen en gecreëerd om een Voorzet in gang te zetten waarmee ik aandacht vraag,
van allereerst hen allen om een Voorbeeld te zijn, in het kader van bewustwording voor Onze Natuur.

Naar mijn beste kunnen, heb ik hen in klei en stof ter grootte van ca. 30 cm. uitgebeeld;
hen allen van ‘gereedschappen en attributen’ voorzien waarvan ik hoop dat zij daar ook zelf
een extra dimensie en betekenis aan kunnen en willen geven.
De ‘poppen’ heb ik daarna gefotografeerd in een gecreëerd decor en fototechnisch samengesteld en
bewerkt tot de Nachtwacht en de Dageraad in de sfeer en de geest van Rembrandts’ Nachtwacht…

Dit grote ‘filmdoek’ kan dienen als Voorprogramma in de Efteling,
waar in de ruimte vóór de ‘musical-theater-projectie-attractie’ begint;
zij allen het Nachtwacht en Dageraad Lied zingen over natuur en milieu,
waarin allen stuk voor stuk een statement kunnen maken waarbij ieder apart uitgelicht wordt
en in de vorm van een animatie te zijner tijd tot leven komt…

20. Van De Nachtwacht en de Dageraad wil ik een boek samenstellen met de titel:
Almalanta, een waar te gebeuren sprookje vóór en dóór het kind in de mens’…
Om zo een gedenkwaardig moment in de Nederlandse Geschiedenis vast te leggen,
waarin Sterren de krachten bundelen om een verandering teweeg te brengen
die in deze tijd van klimaatverandering en vervuiling niet alleen een ‘leuk tijdverdrijf’ is,
maar vanuit pure noodzaak om actie vraagt…

Om dit ‘wereldprobleem’ tot een ‘ Nederlands feestelijk festijn’ om te buigen,
is misschien wel de grootste uitdaging
die ons allemaal ter harte gaat!
Ik hoop op samenwerking en samenspel !!!

Maquette van Het Drietorenhuis

Copyright © Carla J.G. Wouters