Almalanta

foto_almalanta

Almalanta

Een waar te gebeuren sprookje vóór en dóór het kind in de mens...

Als De Vrouwe koester ik de droom, om samen met anderen een plaats te creëren
waarin Het Sprookje Almalanta werkelijkheid kan worden.

Bestaande uit 'Het Drietorenhuis' dat omringd wordt door een sprookjesachtige tuin,
dienend als inspiratiebron waarin ieder zijn eigen hartenwens kan ontdekken en nog belangrijker:
zijn Vermogens leert kennen om zijn of haar dromen zelf ook waar te kunnen maken!

Het ideële doel is echter wel Almalanta zonder subsidies, financieel zelfstandig
te laten bestaan door middel van 'Handvaardige Handel', geïnspireerd op het sprookje.
Meer daarover in de toekomst...

Om Almalanta samen te kunnen oprichten is er het plan, een stichting in het leven te roepen
waarbij we diegenen die de ideële doelstelling en de verwezenlijking van Almalanta
willen ondersteunen, de gelegenheid geven op een verantwoorde manier
een geldelijke bijdrage te leveren.
Nadere gegevens over de stichting volgen te zijner tijd.

Maquette van Het Drietorenhuis

Copyright © Carla J.G. Wouters