Eén Avonduurlijke Voorgeschiedenis Nederlanders

De Nacht Wacht tot de Dageraad Ontwaakt...

Aankondiging van het Meisje van de Nachtwacht:

Van Meisje tot Vrouwe
Van Kunst naar Levenskunst

Een lange tijd geleden
stond ik volledig in het heden
Geplaatst in een bezielend licht
werd ik in verf vereeuwigd
Door kunstschilder Rembrandt van Rijn
Meester met kleurstof en terpentijn

Beweging op doek gevangen
Licht en donker, duellerende belangen

Ik was getuige van zijn strijd
balans te vinden in deze tweeledigheid
Een visie die nog binnen is
om te zetten in een beeltenis
Vraagt meer dan kennis van pigmenten
maar is een samenhang van meerdere elementen

Deels talent, een gegeven gunst
Met oefening samen baart het kunst

Tijd is nu gekomen voor mij
dat ik me verplaats in dit schilderij
Vroeger had ik zo mijn dromen
nu hoop ik dat ze uit gaan komen
Ik wil mezelf uit deze materie bevrijden
om mij aan mijn levenswerk te gaan wijden

Gouden Eeuw, revue gepasseerd
De rollen zijn nu omgekeerd

Na een lange weg te zijn gegaan
wil ik aan de andere kant gaan staan
Kijken in de spiegel en evalueren
tijd om ook de vrouwen te inviteren
Want weer is er een orde te herstellen
dat is niets nieuws wat ik kom vertellen

Het werk van Rembrandt re-creëren
Alleen samen, is het tij te keren

Weerklank geven aan nieuwe kleurklanken
bij deze wil ik hem bedanken
Dat hij me inspireert
weer voel ik me vereerd
Het hek van de Dam maak ik nu voor ons open
om gezamenlijk met Nieuwe Doelen vóórop te lopen

Maar in dit verband van rijmen en dichten
Wil hij eerst zelf het woord tot u richten...

....

Rembrandt, Heer van de Nachtwacht
en
Saskia, Vrouwe der Dageraad

Hooggeëerd genodigden en Koningspaar
hoe bijzonder oog in oog te staan na zoveel jaar
Na ruim driehonderdvijftig jaar van wachten
wil ik graag met u wisselen van gedachten
Vanuit de hemelen is alles transparant
dus ik zie wat er gaande is in mijn geliefde Nederland

In dit Vóórbeeldig vastgelegd moment
Benader ik u met een wel gewogen statement

Voorbij landsgrenzen wordt gezien en wordt gehoord
dat natuurgeweld de orde meer en meer verstoort
Heeft welvaart ons teveel gegeven
keert hij zich tegen de wetten van het leven?
Moeder Aarde, zij rinkelt de bellen
haar noodweer roept op het evenwicht te herstellen

Kostbare planeet, niet te vervangen
Ik zet aan tot verstrengeling van belangen!

Nu heeft de geschiedenis mij doen beseffen
in deze strijd geen zwaard te heffen
Een vernieuwende Nachtwacht stel ik daarom aan u voor
hopelijk vinden mijn Vóór-Stellen bij u gehoor
Tussen alom gekende mannen en vrouwen
vond ik een Wacht én een Raad om op te bouwen

Ontpoppen zij zich als schutspatronen vol vuur
Voor het herstellen van de ontregelde natuur?

Hoog boven de hemelboog ontvouwde zich een plan
ook Saskia was erbij, zij is een deel hiervan
Zoals gezegd na een eeuwigheid van wachten

begon mijn hart wat te verzachten
En zo vormde zich als vanzelf
een nieuw sterrenstelsel in het hemelgewelf

Als een matrix ontstond een kleurrijk mozaïek
Een schouwspel voor een vorstelijk publiek

Het paradijs wil ik u geven
als blauwdruk voor een harmonisch leven
Een Vóórbeeld zijn dat is de kunst
daarom vraag ik u allen om een bijzondere gunst
Een rol te vervullen in dit gere-creëerd paradijselijk leven
uw gaven en talenten te delen en door te geven

Ideële ingrediënten vervullen de pot met goud
Die ik zorgvuldig aan het Meisje heb toevertrouwd

Zij zal eerlijk delen in dit geluk
geschenken en wenken zijn er voor u stuk voor stuk
Ik geef het stokje vanaf hier aan haar over
waardoor ik u allen zo nu en dan betover
En zo ook de kip en haar gouden ei
dragen aan onthullingen bij

Het eerste raadsel dat het onthult
Dat het Meisje, toen Saskia, nu de rol van De Vrouwe vervult

In uw dagelijks leven, Carla Wouters genaamd
voor u allen nog onbekend, nog niet befaamd
Carla, speciaal een woord aan jou gericht
onthou, dat je niet voor scepsis zwicht
Ik wens je Vóórspoed op deze unieke reis
Volg je hart en vóór al: wees eigen wijs!

In dit waar te gebeuren sprookje vóór en dóór het kind in de mens
Is ALMALANTA de verbeelding van onz’ diepste hartewens

In een schouwspel waar onze ware aard centraal staat
wilt u model staan in de Nachtwacht en de Dageraad?
Mijn verzoek na dit veelbetekenend bliksembezoek:
verschijnt u als Nieuwe Sterren op dit doek?

Wij nodigen u uit Op één avonduurlijk feest
Nooit is een 'Gouden Eeuw' voor íeder zó toegankelijk geweest!

....

Victor, de Harten Heer

Dan zet ik als De Vrouwe nu mijn eerste stap
in alle ernst, al lijkt het soms een grap
Na dit ongelofelijk gebaar
rijst de vraag: wat is illusie en wat is waar?
Iemand die daar meer over kan vertellen
wil ik daarom als eerste aan u Voorstellen

Victor Mids, de illusionist
Dring jij door in deze illusionaire mist?

Wat ik aan jou zou willen vragen
wil jij als Vóórspeller de herautenstaf als toverstaf dragen?
Als je de mens ermee zou kunnen helen
zou jij je geheim dan willen delen?
De ‘mind’ kan doorzien maar ook bedriegen
kun je ontmaskeren zonder ons in slaap te wiegen?

Waar ligt de grens tussen realiteit en utopie
Wordt onze werkelijkheid bepaalt door de heersende opinie?

Leven wij daardoor niet in een droom
Op een door de tijd ontwikkelde gedachtenstroom?
In hoeverre is er verband
tussen ons gevoel en het verstand;
Wanneer die loskomen van elkaar
er ruimte vrijkomt voor de arts én goochelaar?

Is het mogelijk om in die tweedeling te kiezen
Zonder je baan of je gezicht te verliezen?

....

Sywert, Heer van Schouwen

Vragen, vragen en nog eens vragen
wachtend op antwoord zal ik de volgende sprong maar wagen
Wie de volgende genodigde is op dit feest
iemand die kan schouwen tijdens deze queeste
Over vraagstukken die ons bestaan verlichten of belasten
die ons samen onsamenhangend in het duister doen tasten

Door te verdiepen werd ik ziende
Zo zag ik schouwer, Sywert van Lienden

Zou jij een Vóóronderzoeker willen zijn
tijdens dit publiekelijk visionair festijn?
De kunst van spiegelen is jou gegeven
heb jij een nieuwe visie op ons maatschappelijke leven?
Je zou, door ervaring rijker, met ons kunnen bezien
hoe Almalanta past in het wereldse stramien

Hoe binnen de kaders van de wet
Dit paradijs kan worden neergezet

Zij, die af en toe eens meekijken
zien niet hoe ik dit alleen zou kunnen bereiken
Hoe vaak men mij niet heeft verteld
zó werkt de wereld niet, want alles draait om geld!
Inmiddels sta jij onder vuur en in een ander licht
kun je ons nog raden, naast hetgeen waarvan je wordt beticht?

En toch... ik blijf geloven dat in het klein
Eén persoonlijke daad van groot belang kan zijn!

....

Loreena,  Vrouwe van de Harp

Gedreven doch met enige schroom
vraag ik u allen mee te leven in mijn droom
In de hoop dat u mijn intentie zal waarderen
jullie, die míj al zo lang inspireren
Allen, vanuit verschillende facetten
zorgden ervoor dat ik door bleef zetten

Hoewel niemand dat bewust heeft gedaan
Voelt ook jij, Loreena Mckennitt, als soulsister aan

Jouw stem, je visie en muziek
raakt niet alleen mij, maar over de wereld een groot publiek
Al kom je niet uit Nederland vandaan
toch hoop ik dat je achter me wilt gaan staan
Hierbij een Vóórbeeld zijn, waar jij voor staat
want ook jij zet je in voor natuur en klimaat

Zo spelen we een rol dóór ieders levensverhalen
Verspreiden ons licht vóór elkaars idealen

Een netwerk ontstaat van sterren die schitteren
in een wereldwijdweb, mét of zónder te twitteren
Ik kan dit nu vol passie verkondigen
maar wil me niet aan de wet van de privacy bezondigen
Daarom dit persoonlijk verzoek aan u allemaal:
wilt u allen rolmodel zijn in dit sprookjesachtige levensverhaal?

Gevieren openen we de poort
Zegt het voort aan wie het nog niet heeft gehoord!

....

Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane, de Beschermvrouwen van Almalanta

Voor het feest écht kan beginnen
rijst de vraag: waar kunnen we eigenlijk naar binnen?
Om mijn bedoeling toe te lichten vraag ik aan
de Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane voor te gaan
Al vervullen jullie nog vrijwel geen publieke taken
zouden jullie als het zover is, over dit Drietorenhuis willen waken?

Voorbij de Poort wacht een 'Droom voor ons Land'
Kind zijn én Koningschap gaan hier samen, hand in hand

Almalanta, Zetel van Verwezenlijking van Dromen
De Leerstoel onderwijst hoe ze tot leven kunnen komen
Het Drietorenhuis staat op geboortegrond van idealen
de torens weerspiegelen zelfs jullie initialen
Een drie-eenheid van Wijsheid, Liefde en Kracht
binnen en buiten vertaalt de natuur dit in al zijn pracht

In de Geheime Kamer van Vergetelheid
Word je naar de meest kostbare Schat toegeleid

Dit sprookje verhaalt over de Kringloop van het Leven
en kan alleen tot leven komen als het wordt doorgegeven
Nu is het wonderlijke van dit plan
ieder die meedoet die groeit ervan
Als platform van Geven en Ontvangen
dient het mensenkinderen met een zuiver verlangen

Dus lieve Prinsessen in rood, wit en in blauw
Ik hoop jullie in Almalanta welkom te heten als Beschermvrouw

....

Het Drietorenhuis
....

Lieve Koning Willem Alexander en Koningin Maxima,

Het is uit groot respect dat ik hier voor u sta
Met een kerstgeschenk enigszins boven natuurlijk
ter ere van het koningschap als van een liefdevol huwelijk
Dit dienend geschenk is alleen in samenspel te spelen
'Mijn Droom voor ons Land'; de Kern van Ideeën voor velen

Míjn droom: een platform creëren als een Koninklijk Domein
Een blauwdruk die ons leert koning-in eigen koninkrijk te zijn

Almalanta als Inspiratiebron dat wederzijds
kan motiveren en financieren eigentijds
Vóór en dóór de mensen in heel Nederland
elkaars dromen verwezenlijken zorgt voor een onderlinge band
Educatie, bewustworden door middel van cultuur
creatie... scheppend werken voor herstel van onze natuur

Doch als kernpunt van een landelijk festijn
Moet Almalanta toch ook een bron van stilte zijn

Want alleen in alle rust kan een droom worden geboren
de ideeënstroom die ontstaat als we de hartestem horen
Almalanta alsook een bakermat van Handvaardige Handel
want zelfredzaamheid is cruciaal op onze levenswandel
Deze droom heeft als een juweel zoveel facetten
in de Vóórstelronde hoop ik ze stap voor stap uiteen te zetten

In de Staatsieportretten heb ik mijn vragen concreter aan u gesteld
En vraag ik nederig Driest, U Vóórbeeldige Landgenoten om samenspel!

....

Marco, Heer van de Droom
en
Wendy, Vrouwe van de Wende

In deze voorstelronde vraag ik daarom
als Vóórboden voor te gaan met hoorn en trom
Marco Borsato en Wendy van Dijk
in dit Land van Dromen, de Daden zijn omvangrijk!
Almalanta als vestiging met verschillende ingrediënten
voor het floreren van een veelheid aan natuur-talenten

Hier zijn de mooiste dromen geen bedrog
Marco, zou jij óp willen trommelen vanuit je turbulente kielzog?

Eén plan is, vóór en dóór scholen een musical te creëren
door spelenderwijs de talenten te laten uitkristalliseren
Met plezier en passie hierin te delen
waarin ieder op zijn manier een rol kan spelen
We zoeken niet naar de beste of een winnaar
het draait hier om samen spelen, in harmonie met elkaar

Wendy, met deze hoorn des overvloeds weet jij van wanten
Hoe om te gaan met ongeslepen diamanten

Het hart dat spreekt door enthousiaste sprankeling
met oprechte interesse voor de beginneling
Ontwikkelen gedijt het best in goed vertrouwen
in liefde kan een talent zich het beste ontvouwen
Natuurtalenten geïnspireerd door onze natuur
kunnen zorgen voor een wende op dit voor-nachtelijk uur

Een musical over het Land van Zeven Zonnen
Want dáár is het sprookje Almalanta ooit begonnen!

....

André, Heer van de Wals
en
Mirusia, Vrouwe van de Sterrenkinderen

Vanuit dat Land van Zeven Zonnen
is een wonderlijk verhaal ontsponnen
Het Geheim van Schepping ligt erin besloten
gemaakt op kleine schaal, maar ook om te vergroten
Fases doorlopen; de meester eens leerling
maakt dit schouwspel mede geschikt voor de Efteling

Mirusia Louwerse en André Rieu
Zetten jullie als Vóórdragers de toon voor een beter milieu?

Voor het inzetten van de eerste dans
geef ik u André deze Toonaangevende Toonlans
Ideeën voor een schouwspel op grote schaal
vernieuwend in zijn vorm van beeldverhaal
Sferen creëren in klanken en kleuren
gaat u voor om dit wonder te laten gebeuren?

Hoe mooi, Mirusia jij als sopraan...
Hier als sprookjesfee in mee zou willen gaan

Een groot publiek van jong én ouder te verblijden
zo tegelijkertijd voor ons aller nabestaan te strijden
Want ergens in dit land
zijn Sterrenkinderen gestrand
In Almalanta ligt het plan
ook Indische Waterlelies te bevrijden uit die ban

Alleen het Hart dat weerklinkt in vervoering
Weet andere harten te openen door ontroering

....

Het Klank Kleur Koepeltje
....

Robbert, Heer van de Wetenschap
en
Irene, Prinses van het Hof

Heer van de Wals, wat vind u van het plan
over snaren te bomen met uw naaste buurman?
Waar u ze gevoelig weet te raken
kan deze Heer van de Wetenschap er een theorie over maken
Gaan beide gaven hand in hand
leggen we verbinding tussen gevoel en verstand

Robbert Dijkgraaf en Irene van Lippe Biesterveld
Kunnen jullie als Vóórzieners inzicht geven in dit spanningsveld?

Wat onderzoek en verdieping ons kan leren
het natuurbedreigend tij, ín en óm ons heen te keren?
Robbert, leert de uit de toon gevallen natuur
ons iets over onze eigen wijze infra structuur?
Hoever reikt hierbinnen de stelling van Meten is Weten
of wordt het onmeetbare neergelegd bij de profeten?

Schuilt er in de Voorzienigheid een onlosmakelijk verband
Met Iets dat ongrijpbaar is voor ons begrijpende verstand?

Dat íets dat onzichtbaar is en toch een feit
dat grote gevolgen kan hebben op onze zichtbare werkelijkheid
Wat is het ín ons, dat ons weerhoudt
gezond te blijven in algeheel natuurbehoud?
Want wat wij in de Hof ooit hebben geweten
zijn we door die appel toch niet in die Altijd vergeten?

Prinses Irene, helpt u ons te leren her-inneren
Om heelheid te herstellen in al ons mensenkinderen?

....

Het Kroon Juweel Prieel
....

Jac P. Thijsse, Heer van Monumenten der Natuur
en
Anne, Vrouwe van het Dagboek

Nog ongezien en ongehoord
heeft Almalanta een uitzonderlijke poort
Kind moet je zijn om hem te zien
om hem te betreden bovendien
Alleen de ziel die jong gebleven is
ontdekt hier een onsterfelijke belevenis

Dat Jac P. Thijsse nog in ons midden is
Getuigt van dag tot dag zijn monumentale erfenis

Al leeft hij niet meer in de stof
hij maakt een bezielend deel uit van deze Hof
Als Vóórzitter heeft hij de zware taak
dat ieder van zijn eigen tuin een natuurmonument maakt
Hij voorziet door zorgen bevangen
de mens alleen nog in vakanties naar het paradijs verlangen

Anne Frank heeft aan den lijve ondervonden
Hoe de wetten van het leven worden geschonden

Nu is het haar enig vredig doel
dat wij te rade gaan bij ons natuurlijk hartgevoel
Zien waar de grens ligt tussen hemel en hel
waarvóór en waardóór zetten wij elkaars leven op het spel
Omdat Anne in de goedheid ín de mens bleef geloven
heeft dit haar eigen licht niet uit laten doven

Dus laten we waken voor ontaarden en ontwrichten
Laten we eerst onz’ eigen paradijstuin inrichten!

....

Herman, Heer aan het Roer
en
Claudia, Vrouwe in het Nu

Dus verbeter de wereld, begin bij jezelf
de klok tikt door, het is ver over elf
Wat doen we nu op dit nachtelijk uur?
we heffen een feest aan, beginnen een nieuw avontuur!
In Almalanta, het Land van Zeven Zonnen
waar wonderbarende Bronnen worden ontgonnen

Dan pols ik nu een voortvarende op dit gebied
Herman van Veen, wilt u een Vóórvader zijn, zodat het geschiedt?

Vanuit poolshoogte de geschiedenis herschrijven
als roerkoning bijsturen zodat het land bewoonbaar kan blijven
In de wederopbouw van dit klein paradijs
stel ik uw stem en moreel kompas daarom zeer op prijs
Uw daadkracht is sterk en daden zijn groot
is er nog plaats voor Almalanta in uw levensboot?

Claudia de Breij, mag ik dan ook bij jou
Een handreiking vragen als Vóórspoedige Dageraadvrouw

Tijdens het schrijven van deze vraag
hoor ik in het plantsoen een kettingzaag
Hoe blijf ik in vredesnaam positief?
Almalanta als ‘kettingreactie’ is mijn enig alternatief!
Wil jij ook in verkapt verzet de bakens verzetten
een wereld van voorspoed te creëren die niet kan beletten

In het NU, het brandpunt van dit Ene moment
Te doen, te willen, te zíjn wie je werkelijk bent!

....

Het Tover Tipi Tempeltje
....

André, Heer van het Heelal
en
Marianne, Vrouwe voor de Dieren

Hoe wél varen we door ruimte en tijd
als we leven in het besef van eindeloosheid
Zien wij door ons eigen eindige bestaan
de gevolgen van ons handelen wel op lange baan?
In Almalanta wordt hemel en aarde bewogen
naar de sterren te reiken, naar ieders vermogen

Marianne Thieme en André Kuipers willen jullie bovenal
Vóórlichters zijn van de Harmonie van het Heelal?

Om in de hemel op aarde te kunnen vertoeven
moet je misschien eerst van die sfeer kunnen proeven
Ervaren wat harmonie is en wat het verstoort
Ontdekken van grenzen waar je nog nooit van hebt gehoord
André, wil jij netwerker zijn van dit net
boven al onder wijzen dat er geen mazen zijn in een natuurwet?

Dat aan ieder gevolg een oorzaak ten gronde ligt
Verantwoording dragen voor wat wij zelf hebben gesticht

Marianne, je hebt de koe al zo vaak bij de horens gevat
wil je ook in Almalanta je licht laten schijnen op dit pad?
Kennis neemt een vlucht over de bouwstenen van het leven
we treden voorzichtig met voeten de aarde die ons in bewaring is gegeven
De gong luiden voor het kwetsbare willoze dier
respect te tonen voor alle levende wezens die wonen alhier

Almalanta ligt in het verlengde van jullie bevlogen spoor
Als sterren in ons melkwegstelsel, gaan jullie ons voor?

....

Het Sterren Kasteeltje
....

Twan, Heer van het Zwaard
en
Sigrid, Vrouwe van het Schild

De verantwoording is groot
voor Heelal’s kostbaar kleinood
De aarde draagt ons allemaal
zorgt voor ons zonder ophef en omhaal
Almalanta, plaats om onze dank te betuigen
haar te bewonderen en voor haar schoonheid te buigen

Als Vredige Vóórvechters vraag ik jullie, Twan Huys en Sigrid Kaag
Om te onderhandelen tussen de natuurwetten en de wetten van Den Haag

Al pleiten we in Almalanta het liefst zonder strijd
is strijden vóór, de beste optie in deze wereld van dualiteit
Twan, wil jij het Zwaard van Onderscheidingsvermogen hanteren
hoe we bewustzijnsprocessen in ‘de jacht naar geluk’ kunnen beheren?
Een draagvlak creëren dat schermt met stimulans
kun jij een lans breken in deze gevarenzone tussen balans en onbalans?

In dit wellicht wat wonderlijk verhaal
Zijn jullie als genodigden nodig voor gewicht in de schaal

Want de natuur als bron van ons bestaan
heeft bescherming nodig, vóór de mens om dóór te kunnen gaan
Sigrid, wilt u eerlijk delen uit haar bronnen en rijke gaven
om ieder mensenkind aan haar overvloed te laten laven?
Onze wetten afstemmen op de wetten van haar natuur
dan groeien de bomen ook weer tot in de hemel op den duur

Oorzaak en Gevolg, de Natuur laat het ons zien
Wie spreekt Haar taal en vertaalt dat in het politiek stramien?

....

Pieter, Heer van het Vrije Veld
en
Yvon, Vrouwe van Reflectie

De elementen in het land van moeder natuur
worden geleid door een overheersend mannelijk bestuur
Het is geen vooroordeel dat ik hier vel
maar ik ben vóór een evenwichtig bestel
En ik weet, om mensen te motiveren
moet je vooral niet gaan beleren

Dus zie ik Vóórbereiders die waken voor extremen
Zijn jullie, Pieter Derks en Yvon Jaspers bereid dit voortouw op te nemen?

Pieter, je woordenstroom is geladen met humorvol repliek
doorklieft daarmee bestaande struisvogelpolitiek
In diepgang trekken van een nieuw spoor
bereid jij met ons een gezonde voedingsbodem voor?
Op het scherpst van de snede werkt een ploeg actief
om onderscheid te tonen tussen werkelijk en fictief

Normen en waarden bepalen het wereldse spel
Wat daar niet mag, mag hier dan weer wel...

Regels als zaden gevormd door het verstand
we oogsten wat we zaaien in dit maatschappelijk verband
Als normen en waarden in strijd zijn met onze ware aard
gaat het altijd met pijn en onwelzijn gepaard
Almalanta creëert mycelium naar onze natuurlijke staat
intentie de grond die podium biedt voor een welsprekende daad

Yvon, spoor jij de hartzaken aan in deze kleine Hof van Eden
Een route uit te stippelen die past in het gareel van het heden?

....

Boyan, Heer van de Schone kunst
en
Ilse, de Toonaardige Vrouwe

Tussen zeven continenten op de zeven wereldzeeën
zie ik een kruisvaarder met vooruitstrevend schone ideeën
Bedachtzame omzetting van onachtzaam weggeworpen troep
een weg banend in een gigantisch grote plastic soep
Zoals jij in samenspel bent met de stroming van de zee
verantwoording nemend, doe je met onze stroming mee?

Drie maal drie is negen, ieder zingt zijn eigen lied
Ilse en Boyan, willen jullie Vóórspelers zijn op dit gebied

Hoe zuiver en klaar jij Ilse de Lange
de juiste Toon met je stem en gitaar weet te vangen
Bevlogenheid deed ook jou belanden in deze nacht
waar een nieuw idee speelt in de alom bekende talentenjacht
In Almalanta zijn we namelijk op zoek
naar talenten die muziek kunnen vertalen vanuit een heel andere hoek

Elementen, de geluiden der natuur
Vertalen in ritmische patronen, van een nieuw soort partituur

Het sprookje Almalanta in woord en beeld
compleet te maken door stemmen en instrumenten bespeeld
Zodat de sfeer kan worden ervaren
zonder dat alleen woorden dat moeten verklaren
Nu zeg ik niet dat woorden niet welkom zijn
want er is veel te vertellen in een veelzeggend refrein

Muzikale sfeerbeelden worden kabbelend geboren
Akoestische instrumenten uit vele culturen brengen ze ten gehore

....

Akwasi, Heer van het Uitgesproken Woord
en
Giovanca, Vrouwe van het Vrije Geluid

En zo dient in Almalanta ieder sprookjesfiguur
als spiegel voor onze innerlijke natuur
De buitenwereld als metafoor
archetypen; oerbeelden stellen een ontwikkelingsproces voor
Zo bestaat dit verhaal uit meerdere lagen
voor iedere leeftijd is een deel ervan over te dragen

Akwasi Ansah en Giovanca Ostiana aan jullie de vraag
Willen jullie als Vóóraanstaanden meespelen op één van zo’n laag?

Als doel te ontdekken wie we werkelijk zijn
de hoogten en diepten ervaren van ons gevoel en ons brein
Mannelijk en vrouwelijk, van yin en van yang
tegenpolen verlangen naar eenheid en samenhang
Zo binnen zo buiten, zo boven zo onder
in het hart verbinden, zorgt voor een waarlijk wonder

Hoe tekenend is zwart en wit
Hoe beeldvorming de gemoederen decennia lang verhit

Onwetendheid de bron van alle pijn
tot we beseffen dat we van binnen één en dezelfde zijn
Verheffen we ons in Wijsheid, Liefde en in Kracht
ontwaken we voor de Schat die immer in ons wacht
Maar eerst balanceren van denken, voelen en willen
Giovanca en Akwasi, willen jullie voorgaan While I’m awake te Re-chillen

Als onze eigenheid kan stralen in vol ornaat
Klinken ontelbare vrije geluiden in een eindeloos harmonische tijdmaat!

....

Paul, Heer van de Leerstoel
en
Audrey, Vrouwe van het Witte Doek

Zo leven aller zielen in deze tijd
al-één verbonden met tóch een eigen identiteit
Doch meer dan wij beseffen wordt bepaald
ons leven in te richten naar wat de geldende opinie verhaalt
Binnen de grenzen van gepast en ongehoord
is het kunst te blijven horen waar ‘t hart je toe aanspoort

Levenskunst zetelt in Almalanta als doel
Dromen verwezenlijken, bekleedt een vak in haar Leerstoel

Audrey Hepburn en Paul van Vliet
Ik droom jullie als Vóórhoeders in dit betoverend verschiet
Eigenschappen die we hebben als kind
te beschermen in ons berekenende bewind
Dat spontaan enthousiasme niet zal doven
wie rinkelt de bellen als we ‘oude dromen’ niet meer geloven?

Alles begint bij het blanke witte doek
Welke rol willen we spelen in ons eigen levensdraaiboek?

Is het doek al ingekleurd of zelfs verscheurd
aan ieder de kunst te leren hoe het als nieuw kan worden opgefleurd
Naar eigen behoefte en verlangen
angsten durven ruimen die ons bevangen
Want een hart kan pas worden geregeerd
door liefde, als weerstanden worden geëlimineerd

Vervuld van blijheid je eigen troon kunnen bestijgen
Meesterschap ontwikkelt je kleinheid te overstijgen

....

Wim, Heer van de Levenskunst
en
Floortje, Vrouwe van de Levensreis

Levenskunst, een vorm van bestaan
door zeven treden van ontwikkeling te zijn gegaan
De zeven zonnen en zeven bronnen
tonen ons hoe barrières kunnen worden overwonnen
Zonder een trede over te slaan
betreden we Almalanta om een ideële wereld binnen te gaan

Als Vóórwijzers op deze wereldse natuurreis
Nodig ik jullie, Wim Pijbes en Floortje Dessing uit in dit sprookjesparadijs

Misschien dat ik het al eens zei
maar wat te zien is op dit ronde schilderij
Is een visioen van een droom die gaat
in vervulling bij het vervullen van een enkele daad
Als ieder doet een heel klein deel
vormt het uiteindelijk een wonderbaarlijk schouwtoneel

Wanneer deze bal eenmaal aan het rollen gaat
Zijn er aanzienlijk tal rijke dromers bij gebaat

Almalanta als Bron van Inspiratie
is het aan iedere schepper een invitatie
Het realiseren van z’n droom
durven creëren zonder enige schroom
Of we nu de binnen- of de buitenwereld bereizen
van kunst te leven, híer kunnen we die levenskunst bewijzen

Een Natuurkunstkring als parel in het groen
Het commerciële plan wil ik later uit de doeken doen

....

Dennis, Schoppenheer van Graven
en
Margriet, Prinses van de Vrijplaats

Hoe kunnen we de drukke mens nu motiveren
naar hun paradijselijke tuin weer terug te keren?
Hoe kunnen we laten zien
dat het voor ieders gezond belang is bovendien!
Als Nachtwacht en als Dageraad
staan we garant voor een gezamenlijk Natuurlijke staat

Goed voorbeeld doet goed volgen, is eenvoudig en mooi
Wilt u, Prinses Margriet en Dennis Karpes als Vóórzorgers pleiten voor dit pleidooi?

Is op Driest... Almalanta met zijn hoftuin als vrijplaats te ervaren
een sfeer te proeven om thuis in de achtertuin te kunnen evenaren?
Om zo verspreid in Nederland voor de dag van morgen
voor meer balans tussen mens en haar natuur te zorgen
Want waar elders de grond door droogte verdort
wordt zij hier met steen en beton weer dicht gestort

Graven, wieden, hoe voeden we een bodemstructuur
Zodat we weer tuintjes laten herrijzen in onze belevingscultuur?

Jong geleerd is oud gedaan
iedere school een tuintje, Almalanta biedt ontwerpen aan
Talenten te ontdekken die woekeren met groen
we kunnen een proeftuin bieden, zodat veel tuinkabouters mee gaan doen
Bomen planten waar het maar kan
wie wordt niet de beste, maar meest inspirerende tuinman?

We maken een tuin weer bloeiend en interessant
Vruchten plukken en verantwoording dragen, hebben in Almalanta de overhand

....

Typhoon, Heer van de Elementen
en
Yosina, Vrouwe van de Bron

Iedereen is uitverkoren
de Bron der Bronnen aan te boren
Diep in ieder ligt verscholen
een schat, onpeilbaar diep, toch onverholen
Maar om hem te ontdekken
moet je je af en toe aan de buitenwereld onttrekken

Die in dit wonder delen zijn Yosina en Typhoon
Zouden jullie in dit sprookje als Vóórdelenden mee willen doen?

Hoe meer zielen hoe meer vreugd
je talent kunnen delen doet diep van binnen vreugd
Het gaat hier niet om winnen en presteren
maar genieten van de verworvenheid te manifesteren
De Bron te leren kennen in zeven facetten
iedere klas een thema om haar uiteen te kunnen zetten

De Zeven Bronnen van Bestaan: Creatie en Kracht
Liefde, Stilte en Inspiratie leidt tot Weten van je zieleopdracht

Het ontwikkelen van een Leerplan dat spelenderwijs
je talent laat ontdekken als hoogst winnende prijs
Want de schat die in je woont
is onbetaalbaar, ongekroond
Elementen hanteren van Lucht, Water, Vuur en Aarde
balans in denken, voelen, willen en doen; schatten op waarde

Als de Bron dan rijkelijk stroomt
Is 't zelferkenning waar je altijd van hebt gedroomd!

....

Joop, Heer van het Vaandel
en
Erica, Vrouwe van de Loftrompet

Aan de weg timmeren
is dan het gevolg van dit her-inneren
Het droombeeld dat hoog in het vaandel staat
bepaalt je keuzes in wat je doet en wat je laat
Toch schuilt er een gok in dit geloof
de weg tussen droom en werkelijkheid is soms een onoverzichtelijke kloof

Als Vóórstanders vraag ik u Erica Terpstra en Joop van den Ende
Beiden gekend als ervaringsdeskundig en gezaghebbende

Jullie laten zien hoe rijk het leven is
als je plukt van die gave, ingeboren erfenis
Almalanta een platform voor talenten
plaats voor lofzang, aanmoediging en complimenten
Een gedegen stimulans voor creativiteit
Handvaardige Handel ontstaat als een klein-nood-zakelijke bijkomstigheid

Want geld verdienen is nog steeds een voldongen feit
Als je de grens van kind naar volwassenheid overschrijdt

Ook hier ligt in Almalanta een plan
voor een ondernemende vrouwe of man
Zeven droomtorentjes staan paraat
nu nog als maquette, om te realiseren vroeg of laat
Met interieurtjes ontworpen in de thema’s van het verhaal
Continenten over de wereld inspireren tot stof en houten materiaal

U ziet, inventiviteit is in Almalanta het devies
Bij dit innovatieve plan hoop ik op uw hoog nodige advies

Het Droom Torentje
....

André, Heer van de Lach
en
Karin, Vrouwe van de Bloemen

Het blijkt dat elke vorm van bestaan
ordelijk verloopt langs een vastgelegde baan
De bouwstenen voor ons leven
door wie en waarom zijn ze ons gegeven?
Hoeveel van deze genetische treden van de trap
hebben invloed op hoe wij vormgeven aan maatschappij of maatschap?

Karin Bloemen en André van Duin, u vraag ik in dit kader
Als Vóórkomenden mee te gaan langs het tuinpad van mijn vader

Zullen we tijdens het ontrafelen van de stof
samen bouwen aan Almalanta’s rechtschapen lusthof?
Als dragers van de lusten en de lasten
samen evenwichtig werken met alle genodigde gasten
Langs dit tuinpad zie ik de Hoge Bomen staan
hoop dat u allen in deze nieuwe tijd wind mee wilt gaan

Spelen we voor God of spelen we als kinderen
In onze onschuldige onwetendheid kunnen we niet alles verhinderen

Is het waar dat waar de orde wordt verstoord
dat inzicht geeft in dit genetisch scheppende koord?
Ja, maar alles goed en wel
het welzijn van ons allen staat nu op het spel
In Almalanta loopt gelukkig een éénvoudige weg
de stem van het hart leidt je behoedzaam over elke heg en steg

Intuïtie… de vanzelf sprekende taal dieper dan het gen
Ligt hier de oorsprong van waar u en ik geboren ben?

....

Jan, Heer van het Gevleugelde Woord
en
Petra, Vrouwe van de Gulden Middenweg

Gevleugelde woorden
die ons meevoeren naar fabelachtige oorden
Daar waar het pad over rozen gaat
de doornen terugwijzen wanneer men ongemerkt ervan afgeraakt
De gulden middenweg een wandeling
schrijft u geschiedenis in de Nachtwacht en de Dageraad Verhandeling?

Als Vóórsprekers vraag ik u Jan Terlouw en Petra Stienen
Met tekst en uitleg dit veelomvattend ideaal te dienen

Een vóórwoord in het Logboek een begin
van een reeks gebeurtenissen in dit Goednieuwsbulletin
Een Tijdboek waarin men later heel misschien
kan zeggen: alles is mogelijk want dit hadden we niet voorzien
Een Koninklijk Droom Archief
van vele verwezenlijkte dromen door een landelijk initiatief

Een droom, gevoel, een gedachte, een illusie
In samensmelting wordt het werkelijk... een fusie

De magie van het samenspel van componenten
talenten componeren een schouwspel met vier voorhanden elementen
Geleid door het Heilig Vuur van binnen
zonder dit licht is deze onderneming niet te beginnen
Ik hoop dat jullie je licht willen laten schijnen
bemiddelen op deze weg op voor mij onbekende terreinen

Want op deze Vóóravond kan ik niet voorspellen
Wat we later over dit Nieuwe Tijdperk zullen navertellen...

....

Ruben, Heer van de Focus
en
Hella, Vrouwe van de Poort

Dus wacht ik af met kloppend hart
of Almalanta samen met jullie kan worden opgestart
Het voorwerk in vreugde én met vallen en opstaan gedaan
in de hoop dat de poorten uiteindelijk open zullen gaan
Nieuwe realiteiten scheppen tot vaststaande feiten
geen spijt over: had ik maar, mezelf later hoeven verwijten

Dus ook mijn vraag aan jullie, Ruben Terlou en Hella van der Wijst
Willen jullie Vóórlopers zijn op Almalanta’s hartenwensverlanglijst?

Wat is het doel van communicatie
meer dan uitwisselen van informatie?
Openhartige gesprekken
raken van gevoelige en ongevoelige plekken
Hoe universeel is de belevingswereld van de mens
tot hoever reikt liefde, heeft die wel of niet een grens?

Als ons hart van alle filters is ontdaan
Zullen we dan als broeders en zusters naast elkaar gaan staan?

Hoe gekleurd is ons vermogen in het luisteren
laten we ons leiden door wat generaties elkaar influisteren?
Iedere cultuur zijn riten en gebruiken
waar en wanneer kan ons hart heel puur ontluiken?
In Almalanta ligt de focus in het hart
is het ook daar waar jullie ontdekkingsreis werd gestart?

Kan niet alleen het open hart onthullen
Hoe we onze hartewensen kunnen vervullen?

....

Jan, Heer van het Koninklijk Kleed
en
Annemiek, Vrouwe van het Koninkrijk Gods

Niets is te mooi om waar te zijn
dus stel ik me open voor het mooiste levensrefrein
Durven we in het wonder te geloven
klopt het echt dat al het goede komt van boven?
Dromen als poorten van ultieme ideeën
die mensen laten transformeren tot ware toverfeeën

Vóór het zover is, vraag ik in geestdrift en ijver
Als Vóórdoeners voor te gaan, Jan Taminiau en Annemiek Schrijver

Als dienaren van het hof
praten we over geest en over stof
Want om het Koninkrijk binnen te gaan
zullen we in betrouwbaarheid garant moeten staan
De maat nemen is de maatstaf in dit oogmerk
zuivere intentie het grondpatroon voor dit maatwerk

Almalanta maakt zich op voor een koninklijk bal
Waar ieder zijn eigen galakostuum maakt bovenal

Creativiteit in oneindig veel facetten
zoveel te organiseren in muziek, dans en duetten
Dus laten we ontwaken
om ons op te maken
Voor het waarmaken van de droom
en we tezamen dansen onder de oranjeboom

Voor de hemel op aarde
Lees eerst deze welgemeende vóórwaarden!

....

Simon, Heer van de Ring
en
Annemarie, Vrouwe van de Dans

In verbeelding stel ik me zo voor
al mijn Vóórstellen samen in een koor
Meer dan alleen in een liedvertolking
maar een samenzang creëren tussen natuur en haar bevolking
Kunnen wij de donkere wolken die zich samenpakken
verdrijven door knopen en geen bomen om te hakken?

Op de valreep van een seconde wijzer
Vraag ik jullie als Vóórdansers, Annemarie en Simon Keizer

Onder de gulden ring als zegen
daalt neder een gelukkig gouden regen
Een heilig verbond, een man en vrouw
een dansende meiboom natuur getrouw...
We steken elkaar niet naar de kroon
als keizer is dit gewoon een eerbetoon

Kan ik op jullie als Nachtwachter en Dageraadster bouwen
Zodat er meer zullen volgen in dit scheppende spel van schouwen?

Zien jullie een rol voor jezelf erin weggelegd
in het schouwspel dat Rembrandt en ik hier hebben voorgelegd?
Staat het in de sterren geschreven
of bepalen de sterren zelf of we het zullen gaan beleven?
In die zin spelen we allen een dubbelrol
want ondanks de wolken zorgt de vóórpret voor veel lol

Almalanta ontvouwt zich vanuit amorfie
Hetzelfde principe als een wolk van een baby én het wolkje in je koffie!!!

....

Het Stilte Stoepaatje
....

Nick, Heer van de Kerst
en
Kirsten, Vrouwe van het Kind

Dan kom ik bij de laatste slotakkoorden
betekenis gevend Almalanta ook in een format te verwoorden
Daar waar muziekmotieven motiveren tot formeren
eerst de eenheid in onszelf ontdekken door in te keren
De zon van binnenuit te laten schijnen
om ook daar de duisternis te laten verdwijnen

Op deze weg die zichzelf zal wijzen
Verheugt het me als jullie Kirsten en Nick Schilder als Vóórzangers mee willen reizen

Op deze fabelachtige reis in ruimte en tijd
waarin ieder zichzelf in dit betoverend zonlicht bevrijdt
Om aan te komen in een dromenland
waar delen zorgt voor natuurlijke welstand
Begrijpen hoe de essentie van schepping werkt
in samenwerking dit groeiproces veredelend versterkt

Luisteren nu de natuur de noodklok luidt
Bijstellen en afstemmen, anders pakt het anders uit

Het Levenslied van Moeder Aarde
heelaleen het Uni-Versum dat haar evenaarde
Het mysterie van dit Ene Lied wordt afgespeeld
Almalanta heeft het in twaalf muziekstukken opgedeeld
Aan alle sterren nu de schone taak
dit sprookje waar te maken tot meer dan alleen vermaak

Almalanta, als Kerstmis dit Feest van Licht te vieren
De Hoogste Tijd ons te verbinden met sterren die wonen in mensen en dieren!

....

Claus, Prins van Integriteit
en
Beatrix, Prinses van Verantwoordelijkheid

Dit is dan mijn plan in grote lijnen
hoop het in samenspel met u allen te verfijnen
Zoals ik in het begin al heb vermeld
is het doel dat cultuur, educatie en creatie hier samensmelt
Het verhaal waarin de natuur de leidraad is
bewust te worden van ons al gedeelde erfenis

Prins Claus en Prinses Beatrix nodig ik in dit symbolisch beeld uit
De dans van de levenskringloop te openen tot besluit

De essentie van het leven ligt hierin besloten
wat abstract is, tastbaar in een tijdelijke vorm gegoten
Om de aard ervan zo min mogelijk te verstoren
spreek ik zo nu en dan in raadselachtige metaforen
Dus ieder zal zijn eigen zoektocht moeten gaan
een ontdekkingsreis waar we soms alleen in zullen staan

Want hoe verbonden we ook zijn
Zelfstandig staan is deel van het ontraadselde geheim

Is niet alles wat we zien
een reflectie heel misschien?
Van iets dat diep in ons verstopt
wacht tot het door iets of iemand wordt ontpopt
Tot wij het in onszelf zullen herkennen
blijven we als een kip achter z’n eigen ei aanrennen?

Dus de ontdekking die we doen, is niet niks
Er verblijft een ‘gouden ei’ in ons met de macht van een griffioen... en een feniks

Meesterschap verwerven door die kernkracht
Het is daarom dat u allen deel bent van deze Dageraad en Nachtwacht!

....

Het Wijze Paleisje
.... .... ....

Copyright © Carla J.G. Wouters