De Vrouwe Nachtwacht


(Klik op de foto om te vergroten)

De Vrouwe

In de rol van kunstenares ben ik als De Vrouwe initiatiefneemster en vormgeefster van

het waar te gebeuren sprookje
Almalanta

Almalanta is een tweeledig sprookje
Enerzijds verhaalt Almalanta, Het Land van de Zeven Zonnen over de binnenlanden
van onze 'innerlijk' wereld, waar dromen geboren worden.
Anderzijds speelt Almalanta zich al in onze 'uiterlijke' buitenwereld.

Naar aanleiding van de titel van het sprookjesboek:
'De Nacht Wacht tot de Dageraad Ontwaakt'
heb ik de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn gere-creëerd:
maar om tot een gezond evenwicht te komen,
heb ik de groep mannen verrijkt door een groep vrouwen: de Dageraad

In dit nieuwe verhaal vertegenwoordig ik het Meisje van de Nachtwacht
die nu geworden is tot De Vrouwe...
In deze rol geef ik de gelegenheid aan vele Dromers van ons Land
hun dromen te verwezenlijken en hun leven tot een werkelijk sprookje om te toveren.

De natuur staat centraal in het sprookje Almalanta.
Zij inspireert ons en nodigt ons uit bewust te worden van haar 'aard'.
Daardoor kunnen we de balans herstellen in en om ons heen van
onze Natuurlijke staat.

Net als met de 7 Taferelen van het Sprookje Almalanta heb ik ook hier wederom
7 jaren gewerkt aan het re-creëren van de Nachtwacht en de Dageraad.

In totaal heb ik 58 Bekende Nederlanders, waarvan een paar medelanders,
in verschillende soorten klei geboetseerd en vormgegeven
en ook de taferelen verder gecreëerd met een grote verscheidenheid aan materialen.
De 'poppen' van ca. 30 cm. hoog, heb ik gefotografeerd in een natuurlijk gemaakte entourage,
waarbij ze symbolische attributen dragen of worden vergezeld door dieren, waarvan ik hoop
dat deze 'Sterren' daar te zijner tijd mede zelf extra betekenis aan kunnen geven.

In het hoofdstuk: 'Eén Avonduurlijke Voorgeschiedenis' heb ik het gedachtegoed en de doelstelling
van het sprookje Almalanta poëtisch uitgelicht en heb ik alle leden van de
'Wacht van de Nacht' en de 'Raad van de Dag' gevraagd een rol te vervullen als
Vóórlopers, Vóórvechters, Vóórbereiders en nog veel meer Vóórbeeldfuncties toebedeeld!
Een rol die het mede mogelijk maakt, het ideële doel van het sprookje Almalanta
te verwezenlijken vóór en dóór het kind in de mens...

Het grote ideaal is om samen een paradijselijke wereld te creëren via drie pijlers:
cultuur, educatie en re-creatie, met de natuur als leidraad.
Het sprookje Almalanta biedt mogelijkheden om alle mensenkinderen te inspireren
om samen dromen te verwezenlijken en het leven tot een feest te maken, maar ook de
hoognodige bewustwording te ontwikkelen in het kader van het welzijn van Onze Natuur!

In het hoofdstuk: 20 Facetten, geef ik in concretere bewoordingen aan, door welke
activiteiten dit Sprookje, deze Droom werkelijkheid kan worden in onze 'echte' wereld.

In het hoofdstuk: Staatsieportretten, stel ik aan alle Vóórzangers, Vóórdragers,
Vóórlichters en nog veel meer Voortvarenden, meer specifiek de vraag, waarvan ik
hoop dat zij zich in willen zetten voor het ideaal wat dit sprookje in wezen is:
een Levenskunstwerk...
waarin wij onze eigen wereld zo mooi kunnen maken als we diep in ons hart wensen!

Copyright © Carla J.G. Wouters