Eén Avonduurlijke Voorgeschiedenis

meisje

Van Meisje tot Vrouwe
Van Kunst naar Levenskunst

Een lange tijd geleden
stond ik volledig in het heden
Geplaatst in een bezielend licht
werd ik in verf vereeuwigd
Door kunstschilder Rembrandt van Rijn
meester met kleurstof en terpentijn

Beweging op doek gevangen
Licht en donker, duellerende belangen

Ik was getuige van zijn strijd
balans te vinden in deze tweeledigheid
Een visie die nog binnen is
om te zetten in een beeltenis
Vraagt meer dan kennis van pigmenten
maar is een samenhang van meerdere elementen

Deels talent, een gegeven gunst
Met oefening samen baart het kunst

Tijd is nu gekomen voor mij
dat ik me verplaats in dit schilderij
Na een lange weg te zijn gegaan
wil ik aan de andere kant gaan staan
Ik wil me uit deze materie bevrijden
om me aan Nieuwe Doelen te gaan wijden

Gouden Eeuw, revue gepasseerd
De rollen zijn nu omgekeerd

Na een lange weg te zijn gegaan
wil ik aan de andere kant gaan staan
Kijken in de spiegel en evalueren
tijd om ook de vrouwen te inviteren
Want weer is er een orde te herstellen
dat is niet iets nieuws wat ik kom vertellen

Het werk van Rembrandt re-creëren
Alleen samen, is het tij te keren

Weerklank geven aan nieuwe kleurklanken
bij deze wil ik hem bedanken
Dat hij me inspireert
weer voel ik me vereerd
Het hek van de dam maak ik nu voor ons open
om gezamenlijk met Nieuwe Doelen vóórop te lopen

Maar in dit verband van rijmen en dichten
Wil hij eerst zelf het woord tot u richten…

Rembrandt, Heer van de Nachtwacht
en
Saskia, Vrouwe der Dageraad

Hooggeëerd genodigden en Koningspaar
hoe bijzonder oog in oog te staan na zoveel jaar
Na driehonderdvijftig jaar van wachten
wil ik graag met u wisselen van gedachten
Vanuit de hemelen is alles transparant
dus ik weet wat er gaande is in mijn geliefde Nederland

In dit Vóórbeeldig vastgelegd moment
benader ik u met een wel gewogen statement

Voorbij landsgrenzen wordt gezien en wordt gehoord
dat natuurgeweld de orde meer en meer verstoort
Heeft welvaart ons teveel gegeven
keert hij zich tegen de wetten van het leven?
Moeder Aarde, zij rinkelt de bellen
haar noodweer roept op het evenwicht te herstellen

Kostbare planeet, niet te vervangen
Ik zet aan tot verstrengeling van belangen!

Nu heeft de geschiedenis mij doen beseffen
in deze strijd geen zwaard te heffen
Een vernieuwende Nachtwacht stel ik daarom aan u voor
hopelijk vinden mijn Vóór-Stellen bij u gehoor
Tussen alom gekende mannen en vrouwen
vond ik een Wacht én een Raad om op te bouwen

Ontpoppen zij zich als schutspatronen vol vuur
Voor het herstellen van de ontregelde natuur?

Hoog boven de hemelboog ontvouwde zich een plan
ook Saskia was erbij, zij is een deel hiervan
Zoals gezegd na een eeuwigheid van wachten
begon mijn hart wat te verzachten
En zo vormde zich als vanzelf
een nieuw sterrenstelsel in het hemelgewelf

Als een matrix ontstond een kleurrijk mozaïek
Een schouwspel voor een vorstelijk publiek

Het paradijs wil ik u geven
als blauwdruk voor een harmonisch leven
Een Vóórbeeld zijn dat is de kunst
daarom vraag ik u allen om een bijzondere gunst
Een rol te vervullen in dit gere-creëerd paradijselijk leven
uw gaven en talenten te delen en door te geven

Ideële ingrediënten vervullen de pot met goud
die ik zorgvuldig aan het Meisje heb toevertrouwd

Zij zal eerlijk delen in dit geluk
geschenken en wenken zijn er voor u stuk voor stuk
Ik geef het stokje vanaf hier aan haar over
waardoor ik u allen zo nu en dan betover
En zo ook de kip en haar gouden ei
dragen aan onthullingen bij

Het eerste raadsel dat het onthult
Dat het Meisje, toen Saskia, nu de rol van De Vrouwe vervult

In uw dagelijks leven, Carla Wouters genaamd
voor u allen nog onbekend, nog niet befaamd
Carla, speciaal een woord aan jou gericht
onthou dat je niet voor scepsis zwicht
Ik wens je Vóórspoed op deze unieke reis
Volg je hart en vóór al: wees eigen wijs!

In dit waar te gebeuren sprookje vóór en dóór het kind in de mens
is ALMALANTA de verbeelding van ons’ diepste hartenwens

In een schouwspel waar ware onze aard centraal staat
wilt u model staan in de Nachtwacht en de Dageraad?
Mijn verzoek na dit veelbetekenend bliksembezoek:
verschijnt u als Nieuwe Sterren op dit doek?
Wij nodigen u uit voor een avonduurlijk feest
nooit is een Gouden Eeuw voor íeder zó toegankelijk geweest!

............

Copyright © Carla J.G. Wouters