StaatsieportrettenAls ik, Rembrandt van Rijn in mijn hemelse staat alleen maar werkzaam kan zijn via dromen…
Dan wil ik u allen ‘uitdagen tot verstrengeling van belangeloze belangen’ in het realiseren
van mijn droom in de vorm van een ‘waar te gebeuren sprookje vóór en dóór het kind in de mens’.
Een sprookje waarin jullie als Ambassadeurs in ‘de Nachtwacht en de Dageraad’, de Almateurs voorgaan
op hun weg naar het creëren van een paradijselijk Levenskunstwerk: Almalanta

Dit Schouwspel, waarin we elkaar inspireren en motiveren om samen voor een zonnige gezonde wereld
ten strijde te trekken; Nieuwe Doelen scheppen waar Almalanta een blauwdruk voor is.
De Vrouwe vertaalt mijn voorstellen hieronder aan u wat meer specifiek, maar het staat u natuurlijk vrij
om een rol in Almalanta te vervullen, waarbij uw wensen en uw dromen die mij nog onbekend zijn,
aan bod kunnen komen in het schouwen en bouwen aan een wonderbaarlijk nieuw wereldtoneel!…

...

Als het ‘Mijn Droom voor ons Land’ is om Almalanta als een geschenk aan te bieden…

Dan zou het een kroon op ons werk zijn als u, Koning Willem Alexander en Koningin Maxima deze gave
in ontvangst zou willen willen nemen en hiermee Almalanta en het ideaal dat het vertegenwoordigt bestaansgrond geeft.
Mag ik u beiden ‘uitnodigen tot verwezenlijken’ waardoor vele dromers met ons in deze schitterende bron van schepping
de gelegenheid krijgen ook hún diepste dromen te kunnen verwezenlijken.
In Almalanta staat Onze Natuur centraal zowel de uiterlijke als de innerlijke…
want om dromen te verwezenlijken dienen wij eerst wakker te worden…

Het plan is een dans van creatie te openen waardoor er een beweging kan ontstaan waarin expansie en bewustwording,
van groeien en bloeien van mens en natuur in harmonie met elkaar, voorop staat.
Met dit wederkerige geschenk krijgt én geeft de Koning inspiratie aan alle bewoners van ons land…

...

Als de muziek van Almalanta in een briljante Musical vorm zou kunnen krijgen…

Dan ligt het in uw vermogen, André Rieu deze droom te ‘vervolmaken door uitvoering’…
samen met uw Johann Strauss Orchestra…
zodat uw levenslustige muziek voor alle bezoekers in hart en ziel door kan klinken
in een lang gekoesterde droomlocatie: de Efteling!

En als Vrouwe van Almalanta ‘droom ik nog meer noten op mijn zang’:
Wat zou het fantastisch zijn om een Vrijthof Concert eens per jaar te combineren
met een ‘Almalanta Gala Avond’, zodat al uw gasten gekleed in zelf gecreëerde koninklijke kostuums
Vrij kunnen dansen aan het Hof van de Koning van de Wals!
Zullen we deze levenscheppende vreugdedans van Almalanta gezamenlijk inzetten?…

...

Als Almalanta de Musical in de Efteling in een 7 taferelen-attractie werkelijkheid wordt…

Dan kan jouw stem, Mirusia Louwerse in deze magische wereld een ‘betoverende verwondering uitzenden’
en zo een droomvoorbeeld vormen voor vele kinderen,
die via ‘Méér muziek in hun klas’ de liederen zélf voor kunnen leren dragen
in dit ‘zeven klankkleurige muziekfestijn’!

Zou jij ook een statement willen maken in de Nachtwacht en de Dageraad,
zodat bovenstaand beeld dat ik van jou maar ook van alle andere Ambassadeurs heb geboetseerd,
via projectie en animatie in een levendig beeld aan ons kan verschijnen in het voorprogramma
van Almalanta de Musical in de Efteling?
Welke droomwens voor de wereld zou jij zingend uit willen dragen?...

...

Als alle Almateurs, denkers, spelers, zoekers, dromers, illusionisten, verkenners, makers, veroveraars
en scheppers van het Universum, het Ene Lied, zijn…

Dan zal ik ‘vol verlangen uitkijken naar de vertolking’ van dit ‘Ene Lied’ waarin ik u,
Robbert Dijkgraaf vraag met ons mee te zingen in het Nachtwacht en Dageraad tafereel...
en zou u uw kennis over materie (daad) en energie (droom) via de Leerstoel Almalanta met ons willen delen?

Hoe kunnen wij de energie leren richten om de materie terug te brengen naar de harmonie die het ooit was
en is er iets wat wij mensenkinderen daarbij Eénvoudig kunnen doen om weer heelal-een in Eénheid met
Onze Natuur te komen, zodat we deze ‘orde van bestaan’ weer op waarde gaan schatten,
zonder dat we hardhandig wakker geschud hoeven te worden door moeder natuur?…

...

Als we in Almalanta de Universele Taal van de Natuur leren spreken en verstaan…

Dan zou ik u, Prinses Irene willen ‘verzoeken tot verbinding’ tussen uw NatuurCollege-Leerstoel
en de Leerstoel-Almalanta, om in samenwerking basisscholen een programma aan te kunnen bieden
dat kinderen spelenderwijs de gelegenheid geeft niet alleen via kennis,
maar ook in voelen en ervaren de natuur in zichzelf én buiten zichzelf, te leren kennen,
respecteren en eren, maar vooral te helen door het her-inneren van onze ware aard, die liefde is…

Kunnen we daarmee een sprookjesfeest creëren in koninklijke stijl, waar de natuur doorstraalt
in klanken en kleuren via spectaculaire ideeën van ontwerpers groot en klein en in hun staatsiekostuums
kunnen schitteren om onze magistrale natuur gezamenlijk te vieren?…

...

Als we via een unieke samenwerkingsdans een paradijs op aarde kunnen scheppen…

Dan ben ik vereerd als jij, Dennis Karpes jouw danservaring met ons wilt delen om via deze wervelende dans
een natuurlijke beweging op gang te brengen tot glorieuze vergroening…

Wil jij ‘uitroepen tot veredeling’ en als eerste van de 50 Ambassadeurs de eerste ‘Droomboom’
planten in de berkencirkel van 50 berken, rondom het Drietorenhuis van Almalanta…
Hiermee het ‘planten promoten’ zodat ons vruchtbare land uit kan groeien tot een rijke paradijselijke tuin
met een gezond overvloedig leef- speel- en werkklimaat, om te beginnen op basisscholen
waar iedere speelplaats een fantasierijke groente- en bloemen- en bomentuin krijgt?…

...

Als wonderen bestaan en genezing een ander woord is voor Herstellen van Harmonie…

Dan zou u, Prinses Margriet gewicht in de schaal kunnen leggen in dit ideële plan Almalanta.
Wilt u ‘evenwicht uitdragen om naar een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid te streven?’

Toen Nederland in het hart geraakt werd en de Naald in Apeldoorn een wanhopige man een halt toeriep,
zo kan dit hart van Nederland, Het Loo, nu een Bron worden die mensenkinderen een educatieve
maar ook creatieve gelegenheid biedt de Natuurlijke Orde ten eerste in zichzelf te herstellen;
dat hierdoor het eenheidsgevoel in de harten wordt gewekt en via het verwezenlijken van hartenwensen
doorwerkt in een onnoembaar groot gebied op innerlijk en uiterlijk vlak…

Helpt u mee dit idyllische doel van een hoopvolle Vrouwe te bereiken, om het welzijn van allen te verbeteren,
zodat we niet door het oog van de naald hoeven te gaan als de natuur ons een halt toeroept?…

...

Als vele kleintjes ene grote maken, kunnen vele groten Eén miraculeuze Droom verwezenlijken…

Dan vraag ik u, als u kon toveren Herman van Veen, ons ‘boven onszelf te laten uitstijgen en aansporen tot verdieping’.
In Almalanta kunnen we de Bron van Inspiratie aan leren boren, zodat de stroom rijkelijk en zelfstandig
kan gaan vloeien en mensenkinderen klein en groot hun dromen kunnen waarmaken,
daar waar ieder, door middel van creatieve, educatieve en natuurlijke kunstzinnigheden
de gelegenheid krijgt een bruisend leven te creëren…

‘Want we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.
We kunnen nu niet langer blijven staan’… en nee, ik hoop geen andere tijd misschien…

Het is mijn wens dat u als vader van onze gedachten van samen spelen, al deze krachtige sterren van Nederland
helpt bundelen tot een stelsel waar iedere nog onbekende ster een kans krijgt te stralen!...

...

Als wij in Almalanta een milieu creëren waarin iedereen zijn mooiste hartenwens kan volgen…

Dan wens ik met jou, Claudia de Breij ‘uitreikend naar verbroedering’ samen voorop te kunnen gaan
in dit strijdbare Schouwspel dat ook een vredelievend Strijdtoneel is om ons gezamenlijk welzijn van mens,
natuur en milieu te dienen in de breedste zin van het woord.

Wil jij deelnemen en je visie uitspreken in de Raad van Dag samen met de Wacht van de Nacht,
om te waken in dit ‘voor-nachtelijk uur’ waar het al heel lang één voor twaalf is, voor behoud van waarden
en onze ware aard nooit en te nimmer hoeven te verloochenen voor de lieve vrede.

Creëer je mee aan het Lied met de statements in het filmdecor van de Nachtwacht en de Dageraad?

...

Als ik klop en er wordt opengedaan... om Almalanta tot stand te kunnen brengen…

Dan zou het geweldig zijn, Joop van den Ende, als uw deur zich opent tot een magistrale
poort die kan ‘uittorenen tot werelden van verbeelding’.
Werelden die voor mij en velen met mij nu nog onbekend zijn, maar in dromen sluimeren tot sprookjesachtige
werkelijkheden van kleuren en klanken, samenkomend in een wervelend scheppingsverhaal van samenwerking
en in Almalanta vorm kan krijgen.

Zou u rijkelijk van advies willen dienen bij het tot stand komen van de musical en magische deuren openen,
zodat Almalanta de Musical gerealiseerd kan worden in het schoolprogramma: Méér muziek in de Klas?…

...

Als tegen de stroom inzwemmen nodig is om zich op nieuwe kanalen af te kunnen stemmen…

Dan bent u, Erica Terpstra, van harte ‘uitverkozen tot verfrissing’ als een baken van enthousiasme
en positieve openheid in het wordingsproces van de idyllische wereld van Almalanta,
om daar waar nodig is te bemoedigen als we stuiten op hindernissen
en u met raad en daad kan inspireren tot doorbreken van weerstanden.
Weerstanden die in én buiten onszelf om doorbraak vragen.

Als we hierbij stuiten op regels die vernieuwend ondernemerschap vertragen of blokkeren,
zou u dan een rol willen vervullen om nieuw leven te blazen in maatschappelijke structuren
om doorstroom te versnellen nu het water ons aan de lippen staat?…

...

Als ik de poppen kon laten dansen in een vóór- en tegenstrijdige dans van tegenpolen…

Dan zou het fantastisch zijn jou, Pieter Derks tot hofnar van Almalanta te benoemen.
Wil jij in deze rol ‘uitlokken tot vernietigen’ en tot op de bodem onderzoeken op welke
denk-patronen wij voortploegen die een cultuur hebben gecreëerd die onze eigen natuur verdelgt?

Wie dient wie… en wat is onze bewuste ofwel onbewuste drijfveer?
In wiens gareel blijven wij zo doodlopen en is er een gareel dat niet knelt en dwingt, maar leidt?

Wil jij met je heldere denkwijze meewerken om via Almalanta een vruchtbaar platform van inzicht te verschaffen
dat kan leiden tot het zetten van stappen van daadwerkelijke zuivere daden,
zonder dat we de natuur in onszelf en om ons heen geweld, dat altijd lijdend is, aan hoeven doen?…

...

Als we liefdevolle dromen zaaien, kunnen we een gezond paradijs oogsten…

Dan zou jij, Yvon Jaspers de ‘vervuiling en uitsterving’ van zoveel natuurschoon kunnen onderzoeken en toelichten.
Is de manier van ‘boeren’ een droom of zijn hun werkelijke dromen onuitvoerbaar
en in strijd met het financiële beleid waarin we de boer en de natuur uitmelken?

Kun je het landschap schetsen waarin wij nu leven, waardoor wij een beeld krijgen wat de gevolgen
én de voor- en nadelen zijn van grootschaligheid en van kleinschaligheid?
Is het zo dat als we ondanks de liefde voor ‘het vak’ in strijd zijn met de natuurwetten,
maar uit angst voor de maatschappelijke wetten en hun sancties in het gareel moeten blijven lopen?…
Zou jij de minister van landbouw willen spreken over dit alles;
en is circulair niet alleen van toepassing in de landbouw,
maar dient de 'natuur' daar niet een onderdeel van te zijn in het kader
van een natuurlijke oplossing voor de milieuproblemen?…
...

Als het aards paradijs in Nederland op één hectare Driest, op Het Loo voorgeleefd kan worden…

Dan wil ik de opvolgers van Jac P. Thijsse vragen om onze handen ineen te slaan
om via uw Natuurmonumenten-organisatie tezamen met Almalanta deze natuurminnende inspiratiebron
in te richten voor ‘uitkieming van vernieuwing‘,
waar we samen een wonderbaarlijk sprookjes-rijk kunnen scheppen
waarin mensenkinderen weer wakker worden voor hun eigen natuurlijke staat,
waarin we het geluk weer voelen wanneer we beseffen dat alles en iedereen met elkaar verbonden is
en we in ons diepste wezen realiseren dat we allemaal natuurliefhebbers zijn!

Willen jullie meewerken aan dit Motivatieplan, waarin we een groene rage kunnen ontketenen,
zodat iedereen de Lust krijgt zijn eigen Hof te creëren en de ‘zin om te planten’ tot leven komt
in ieders eigen kroondomein in vóór- en achtertuin?…

...

Als de ware aard van liefde in ieder mens de kans krijgt te stralen en zo een droom realiseert…

Dan zou ik de behoeders van het erfgoed van Anne Frank willen verzoeken haar visies in Almalanta een stem te geven.
Haar woorden inspireren mij:
‘Het is een groot wonder, dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar.
Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van den mens geloof’…

Op het filmdoek: de Nachtwacht- en de Dageraad in de Efteling kan zij naast alle andere sterren
via animatie tot leven komen en op deze hoogstpersoonlijke wijze haar eigen ‘uitspraken vertolken’ zodat haar
dromen nog steeds door kunnen werken in de harten van velen…

...

Als tijd en ruimte oneindig zijn en wij als sterren met sterrenstof dromen kunnen materialiseren…

Dan wil ik jou, André Kuipers ‘uitkiezen ons overzicht niet te verliezen’ en je reisdoel zo af en toe te koppelen
aan de reis door Almalanta, het Land van Zeven Zonnen, daar waar alles is begonnen…

Waar we vrij zijn van strijd en concurrentie om het meest, het grootst, het verst en het best;
maar wij als sterren samen een re-creatieve sprankelende weg willen banen in dit zonnestelsel.

Via Almalanta de Leerstoel geven we ruimte aan ieders ster,
zodat die kan stralen en ieders unieke uitstraling niet verduisterd wordt!
Wat is volgens jou het plan van ons planetaire bestaan en wat zoeken wij buiten ons
wat we binnenin onszelf niet kunnen vinden…
Wat doet volgens jou onze eigen zon verduisteren en wil je dat geheim in de sterren schrijven?…

...

Als we de taal van de dieren zouden kunnen leren verstaan door te luisteren naar ons eigen hart…

Dan hoop ik dat jij, Marianne Thieme als ‘uitgelezen vertolker’ voor het welzijn van dieren
een stelling in Leerstoel Almalanta in wilt nemen.
In Almalanta willen wij de stem van het hart aanspreken,
zodat het inlevingsvermogen van kinderen wordt gestimuleerd,
waardoor zij spelenderwijs leren door de verstands-bomen het gevoels-bos weer te kunnen zien.

‘Het Kwartier voor het Dier’ op scholen promoten, waarin elke week een andere leerling zijn of haar beleving,
droom, wens, gevoel, verdriet, idee, liefde voor zijn lievelingsdier mag vertellen.
Wil je met ons pleiten in dit nachtelijk ‘Uur van de Natuur’ in de Nachtwacht en de Dageraad met een nieuwe
‘Tendens voor de Mens’?…

...

Als de onbalans in de wereld een spiegel is van de onbalans in ons denken en voelen…

Dan vraag ik met enige schroom, jou Sywert van Lienden of je wilt ‘uitwisselen over
verleiden en het verleidt worden’, want ondanks het zware weer waarin jij je nu begeeft,
wil ik jou, met eens zo’n veelbelovende carrière, je tegenstrijdige handelingen begrijpen…
Niet om deze te veroordelen, maar in de hoop dat het beschaamde vertrouwen hersteld kan worden.

Kan ik rekenen op een integere samenwerking, waarin we het maatschappelijk domein onder de loep nemen,
waarin dit sprookjes tot leven kan komen volgens de wetten die de natuurlijke orde ons voorspiegelt,
waarin de gemene deler delen is en delen vermenigvuldigen…
Wil jij de eerste steen werpen die zonder zonde is… óf leggen voor de basis van dit sprookje?…

...

Als dualiteit is gecreëerd om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen…

Dan zou het fabelachtig zijn als jij, Victor Mids voor ons allen ‘het mysterie van verbloeming
kan uitlichten, doorlichten en toelichten’ door in de Leerstoel Almalanta een tipje van de sluier op
te lichten zonder ons op te lichten…
Wil je met je toverstaf de scepter zwaaien over onze denkcultuur die ons leert dat een illusionist wél onder luid applaus
‘om de tuin mag leiden’ en ieder ander mens op straffe van wordt veroordeeld bij ‘heimelijke misleiding’?

Waarom worden er wetten gemaakt om de orde te handhaven en worden die wetten later wettelijk gebruikt als
mazen om de gevolgen van misdaden te ontlopen… welke Mindf*ck misleidt wie wat waar nu eigenlijk?

Wil jij aankaarten waarom wij maskers zijn gaan dragen om onze ware intentie te verhullen
en waarom en voor wie we bang geworden zijn om ons ware gezicht te laten zien?…

...

Als we de sterren van de hemel kunnen zingen:

Dan hoop ik dat jij, Loreena McKennitt een clear and pure vocal statement wilt maken in
het Nachtwacht- en Dageraadlied.
We delen een common ground als het gaat over het beschermen van the natural environment.
Wil je ‘In the dark night of the soul’ samen met ons optrekken om in woord en beeld bewustwording aan te wakkeren,
zodat we ontwaken voor onze wonderbaarlijke aarde en dankbaarheid kweken voor de magische materialen
die zij ons geeft om onze talenten tot expressie te brengen!

‘Would you like my mask or would you like my mirror’, is een toepasselijk thema in dit verhaal…
En ook aan jou de vraag of je een boom wilt planten in de berkencirkel die Almalanta zal omringen?

...

Als we verantwoordelijkheidsgevoel zouden kunnen wekken door middel van creativiteit…

Dan wil ik jou, Boyan Slat als ‘uitvinder van verschoning’ om raad vragen in de Leerstoel:
hoe we de mensenkinderen kunnen uitdagen en motiveren hun eigen straatje schoon te vegen.

Als pionier op de zeven zeeën zou je model kunnen staan om met Almalanta als partner van de Ocean Cleanup
een prijsvraag te ontwikkelen, waarin nieuwe uitvinders opgeroepen worden het zwerfafval op ludieke wijze
te verzamelen en wellicht te verwerken in een ‘kunst-werkstuk’ dat aanzet tot ‘bewustwording van schoon-heid’…

...

Als zuivere klanken kunnen verleiden tot zuiver handelen…

Dan zou het geweldig zijn als jij, Ilse de Lange een actieve rol wilt spelen in het ‘uitselecteren en verfijnen’
van Almalanta de Musical. Wil je je heldere stem doen gelden in dit idyllische sprookje?

Met jouw gezongen woorden: ‘Clean up, got to clean up my head, Throw out all the dark,
let the light shine in instead’… vang je een belangrijk thema in het Almalanta ideaal in woorden.

Is dit jouw magische muzikale mantra voor een sprookjesachtig leven dat dromen waarmaakt?
Zou jij dit statement bezielend zacht willen bezingen in het Nachtwacht- en Dageraad tafereel?…

...

Als nieuwe én ‘Oude Dromen’ in Almalanta tot leven kunnen komen…

Dan… ’ moet je ‘m beschermen, je moet ‘m verzorgen, je moet ‘m koesteren onder de zon,
je moet ‘m vertrouwen, en vandaag al of morgen, dan wéét je het weer, waar het ooit om begón,
dan neemt hij je weer mee langs wegen van liefde, tot hoog in de bergen, naar de toppen van kracht!
En dáár zal dan blijken, dat je vérder kunt kijken en hóger kunt reiken dan je óóit had gedacht!’

Deze ‘uitgelezen verwoording’ van u, Paul van Vliet speelt mee om u te verwelkomen in de Nachtwacht
en de Dageraad, waarin uw blik nu hoger reikt dan wij voor mogelijk kunnen houden!
Inspireert u ons vanuit de spirit?...

...

Als alles wat verwond is weer heel kan worden door het wonder van liefde…

Dan zou ik de geliefden van Audrey Hepburn willen vragen: kan zij ‘vanuit de hemel verlichting brengen’
en via dit beeld dat ik van haar geboetseerd en gekleed heb, onze harten raken?

"People, even more than things, have to be restored, renewed, revived, reclaimed and redeemed.
Never throw out anyone… Anyone who does not believe in miracles is not a realist"…

Kunnen haar statements in het Nachtwacht- en Dageraaddoek, alsnog weerklank vinden en de harten
van velen openen met haar charismatische mythische verschijning?…

...

Als dromen van jurken kunnen dansen op sprookjesachtige Almalanta Gala Avonden…

Dan popel ik om jou, Jan Taminiau uit te nodigen: wil je dit ‘droombeeld van vervoering uittekenen’ in Almalanta:
inspirator zijn, waarin we binnen het sprookje Almalanta mooie galafeesten kunnen organiseren?

We kunnen samen in de sprookjesachtige setting van Almalanta, voor muzikale én creatieve Almateurs
een bruisend podium creëren waar ieder zijn of haar feeërieke creatie kan dragen;
staaltjes van vakmanschap die op de natuur geïnspireerd zijn
en hun makers koninklijk verheven kunnen worden tot deze hoge vorm van kunst in klanken en kleuren,
zonder elkaar naar de kroon te hoeven steken!…

...

Als wij ontwaken in het goddelijk koninkrijk als ons hart zich opent…

Dan zie ik jou, Annemiek Schrijver als uitverkoren vertaler’ van de stem van het hart!
Wil jij je diepgang inzetten om mensen in hun proces van droom-verwezenlijking bij te lichten;
in dit bewustwordingsproces, wanneer nachtmerries voorbij kunnen galopperen als demonen
en onze dromen kunnen vertwijfelen tot zweverige wanen… of vervagen tot versluierde wensen…

Ben je het met mij eens dat ieder idee (of droom) een illusie is voor hij werkelijkheid wordt?
Geloof jij in de magistrale ‘weten’-schap van het hart, dat die door de 'kracht van het woord' inzichtelijk
kan worden en wil je door uitwisseling van gedroomde levensverhalen het gesprek met Almateurs aangaan
in dit Levenskunstwerk, dat Almalanta is?…

...

Als we de poort naar binnen weten te vinden, de wereld grenzeloos voor ons open ligt…

Dan zou jij, Ruben Terlou subliem kunnen ‘uithoren tot we verstommen’.
Jouw woorden vinden weerklank in Almalanta:
“Pas als niemand iets van je wilt of hoeft, als het rumoer verstomt hij zichzelf hervindt,
waarin de leegte die ontstaat zich weer kan vullen met waar hij altijd naar op zoek is:
zingeving, menselijkheid, ontroering, in het gewone, tijdloze en universele schoonheid.”

In Almalanta willen we deze ruimte creëren… Zou jij de vinger aan de pols willen houden,
zodat onze leefwereld open blijft voor zelfontplooiing en wil je in gesprek gaan met Almateurs
over wat vernieuwend en wat gezond ‘grensoverschrijdend’ gedrag is binnen verschillende culturen?…

...

Als in de stilte het geheim van onze innerlijke gouden schat te vinden is …

Dan verzoek ik jou als levenswandelaar, Hella van der Wijst, ‘uitdrukkingen van verstilling te verwoorden’
die je in contact met Almateurs tegenkomt, te delen in een mogelijk tijdschrift en in een
televisieprogramma waarin: ‘De kunst van luisteren naar de stille stem van het hart’ een thema kan zijn.

Samen kunnen we op deze wijze het wandeltoverstokje van inspiratie doorgeven,
door de weg vrij te maken op de ‘reis naar binnen’ en begeleiding geven in het vinden van de weg naar de schat
door het doolhof van weerstanden en vooroordelen op ons levenspad.

Kunnen we vreugdevolle ideeën uitwisselen en samen stappen zetten op dit nog spaarzaam ontgonnen gebied
in de binnenlanden van ons wezen?…

...

Als iedereen koning-in zijn eigen koninkrijk kan worden…

Dan zou ik u, Jan Terlouw van ganser harte uit willen nodigen een statement ‘uit te spreken tot verandering’
in het Nachtwacht en Dageraad Schouwspel, waar de essentie van uw Zeven Opdrachten een rol kunnen spelen
om de staat van meesterschap te bereiken die het koningschap vereist.

Almalanta, Het Land van Zeven Zonnen, daar waar het allemaal is begonnen...
dat in principe het buurland van Katoren is en waar uw gevleugelde woorden tot inspiratie kunnen dienen.
U hebt al zoveel wijsheden op schrift gesteld; welke zou u in Almalanta willen citeren om tot bewustwording
voor de natuur ín en óm ons te kunnen dienen?…

...

Als de natuurlijke en creatieve paden in Almalanta over rozen mogen gaan…

Dan vinden we jou, Petra Stienen bijzonder geknipt voor de ‘uitzonderlijk vernieuwende rol’ in de Raad van de Dag,
waar een ‘Diplomaat van Snoeien doet Groeien’ een weg kan banen die ondernemende Almateurs leidt
over ons maatschappelijke pad waar protocollen als doornen de weg teveel kunnen overwoekeren.

Wil jij een licht werpen zodat het pad vrijgemaakt kan worden, waardoor het ontluikende creatieve ondernemerschap
tot een gezonde natuurlijke groei en bloei kan komen en we gezamenlijk de gulden middenweg kunnen bewandelen?

Wil jij deze innovatieve rol vervullen in een nieuw bloemrijk tijdperk?…

...

Als geluk de beloning is die de jacht naar de essentie oplevert...

Dan vertrouw ik op mijn gevoel dat jij Twan Huys, de jacht-’uitrusting tot verbetering’ op je kunt nemen
en te vuur en te zwaard ten strijde wilt trekken voor alles wat ‘bewustwordingsprocessen bevordert
voor verbetering van maatschappelijk samenleven en welzijn van alle mensen’…
om ons terug te brengen bij de essentie; die onze eigen, diepste en onveranderlijke natuur is.

Wil en kun jij een pad kappen in de jungle van maatschappelijke wetten die niet in overeenstemming zijn
met de wetmatigheden van onze natuur en zou je de balans op willen maken van die regels en wetten
die in strijd zijn met onze universele natuurwetten?
Wat is de essentie van de ontstane onbalans en (hoe) kunnen we de verantwoordelijken ter verantwoording roepen?…

...

Als de natuur ons een ‘verdienmodel’ laat zien in groeien en bloeien, zaaien en oogsten…

Dan vraag ik u, Sigrid Kaag om de wetten van de natuur en de taal die de natuur spreekt in onze samenleving
te helpen ‘vertalen en uitwerken’ in Oorzaak en Gevolg.
Almalanta wil een vertaalslag maken tussen de natuurlijke staat en de gecreëerde wereld waar we de taal van de natuur,
die de oorspronkelijke moedertaal van ieder mens op aarde in wezen is,
weer leren verstaan en handelen in harmonie met allen, in het belang van een gezonde samenleving.

Wilt u beschermer zijn van moeder aarde, waar een strijd woedt tussen een ecologisch en een monetair systeem
waar de financiële gezondheid belangrijker lijkt te zijn dan onze lichamelijke.
Bent u bij machte deze expansie van tweedeling in evenwicht samen te brengen?…

...

Als dromen en daden ingrediënten zijn voor een levenskunstwerk…

Dan hoop ik, Wim Pijbes dat we ons mogen ‘verheugen op uw uitmuntende ervaring’,
dat u die met ons wilt delen en van advies wilt dienen op de treden van ontwikkeling
bij het verwezenlijken van talloze kunst- en natuurminnende dromen.

In Almalanta willen we kunstenaars, Almateurs genaamd, de gelegenheid geven hun werk te tonen en te verkopen,
waarvan een deel van de opbrengst ten goede komt aan Stichting Almalanta
die daarmee droomprojecten van Almateurs, die zich inzetten voor natuur en milieu, realiseert,
om zo een levenskunstkringloop te creëren waar scheppen van kunst ook scheppen van werk is.

Wilt u dit pad met ons banen om deze droom op landelijk niveau in goede banen, naar nieuwe banen te leiden?…

...

Als een droom een reis is door de binnenlanden van je eigen wezen…

Dan zou het fenomenaal zijn als jij, Floortje Dessing ‘verkennend wilt uitrijzen’ en de dromen
van de Almateurs vanuit dit hoogvliegende ideaal in vogelperspectief wilt volgen.

Zou je in gesprek willen gaan over de euforie, maar ook over de teleurstellingen die we tegenkomen
op dit droompad en hoe we omgaan met die ‘beren van angst’ die ons op de levensweg kruisen?
Hoe overwinnen we weerstanden die ons weerhouden het pad met plezier te gaan?

Wat is het verschil tussen: de weg afleggen en een doel bereiken en welke rol speelt intentie hierin?
En wat is jouw belangrijkste ontdekkingsreis geweest in de vele reizen van je levensreis?…

...

Als ik de wereld niet kan veranderen, alleen mijn eigen wereld kan creëren…

Dan mag jij, André van Duin ons ‘verwittigend uitlachen’ als onze visies te klein, te groots,
te onrealistisch en onmogelijk zijn, maar wil je ons toelachen als we dromen van verandering waarmaken
in een wereld die om te huilen is en waarbij het lachen ons meer en meer vergaat…

Kan er humor geboren worden in een donkere nacht of is de zonnige dag een voorwaarde voor het creëren van gelach?
Wil je de droomwaarmakers bezoeken en trakteren op relativering en voor wat verfrissende trammelant zorgen
als we uitvergroting nodig hebben, verbreding of juist versmalling van ons blikveld om het perspectief te kunnen zien
vanwaaruit wij ons leefklimaat creëren?…

...

Als iedere bloem een stukje paradijs op aarde is…

Dan ben jij, Karin Bloemen de gedroomde ‘uitgelaten verpersoonlijking’ om als Witte Nar mee te ontwerpen
en de model-paradijstuin van Almalanta tot Volle Bloei te laten komen.

Zou je aan willen haken aan een Overgang van Nederlandse tuintjes van beton naar gras
en ze te laten overstromen tot één grote stralende bloemenzee​!
Zullen we speeltuinen creëren waarin we hardheid transformeren naar zachtheid…
en nog véél meer betovering vanuit de grandioze voedingsbodem van Almalanta laten ontluiken?

Wil je met ons de bloemetjes op jouw muzikale creatieve wijze buitenzetten in de Nachtwacht en de Dageraad?…

...

Als binnenin ons een mysterieus enigma wacht om ontdekt te worden…

Dan kun jij, Akwasi Anash op ludieke wijze onderwijzen in ‘uitbalancerend te verankeren’.
Ben je bereid jouw ervaring met ons te delen in de Leerstoel Almalanta?
Wij willen op scholen via Almalanta de Musical een programma brengen
waardoor kinderen hun eigen kostbare binnenwereld kunnen leren ontdekken;
de onschatbare waarde van zelfvertrouwen gaan voelen;
en niet wachten op de erkenning van buitenaf die ons in cijfers en punten wordt aangeleerd.

Speel je mee om de kracht in onszelf te leren vrijmaken, zodat we die in samenspel in kunnen
zetten en de wereld van kleuren en klanken re-creëren tot een wervelend wereldtoneel?…

...

Als de ster van binnenuit straalt, heeft hij het niet nodig van buitenaf bestraald te worden..

Dan visualiseer ik jou, Giovanca Ostiana ‘twinkelend uitblinkend in vereniging’
om de Almateurs van Almalanta samen te brengen op hun muzikale reis door het Land van Zeven Zonnen
én ze in hun persoonlijke proces voor het voetlicht te brengen.

De Almalanta Gala Avonden bieden een platform voor muzikanten te improviseren op de vrije geluiden van
de Musical Almalanta en deze tot wereldmuziek in allerlei klanken en kleuren om te toveren tot nieuwe creaties!

Wil jij ons meenemen in het plezier van samen spelen in een tv-programma waar het levenskunstwerk
Almalanta inspireert tot nog veel meer vormen van verbinding?…

...

Als er een Licht in ons huist dat wonderen kan verrichten…

Dan zou ik jou, Typhoon hartelijk tot ‘uitdrager van verlichting’ willen benoemen.
Wil je voorop gaan met alle Ambassadeurs van Almalanta en ook jouw boodschap uitspreken in
het Nachtwacht en Dageraad Schouwspel?

Jij spreekt open over liefde zonder te preken; zou jij jouw licht in Almalanta willen laten schijnen
en zo vele Lichthuizen bouwen in de goede gezindheid van Lobi da Basa?

En is dát niet de vibe waaruit dromen ontstaan en vanwaaruit zij verwezenlijkt kunnen worden?
Zonder de haast, Baasje rap je, over de perfectie van liefde...
Is dat respect... die nooit griefde?…

...

Als we niet alleen zijn, maar al-één...

Dan is jouw stem, Yosina een ‘uitvloeisel van vertedering’ waarin de liefde helder doorklinkt die leeft in jouw hart
en zo doorstroomt naar het hart van de ander.

Zou je willen vertellen over de beleving van ‘samen en alleen’ binnen de twee culturen waarin jij bent opgegroeid
zodat we dit in Almalanta ‘onder moeders aarde paraplu’ kunnen delen?
Wat vind jij mooi aan de cultuur van jouw moederland die wij in de Nederlandse cultuur niet kennen
op het gebied van de natuur en andersom?...

Zijn er tradities binnen deze culturen die jou wel of juist niet inspireren?
Zou jij jouw droom op het filmdoek de Nachtwacht en de Dageraad willen bezingen?…

...

Als de meeste dromen bedrog zijn…

Dan is mijn gewaagde vraag aan jou Marco Borsato, kun je ‘veroordeling uitsluiten’
en je Witte Licht laten schijnen op het kleurenspectrum van het leven;
van de schaduwzijden en van de zonzijde,
van de bejubeling en van de veroordeling,
van het winnen en van het verliezen?

Kunnen we groot zijn in kleinheid of juist klein zijn in grootsheid,
en vind jij dat we bewust kunnen kiezen welke van de twee kanten we leven?
Wie roept waar een halt toe?

Zou je met ons willen delen wat het leven jou gebracht heeft in boze en in de mooie dromen,
waar wij van kunnen leren?…

...

Als het hart in actie komt, is alles mogelijk…

Dan vertrouw ik jou mening, Wendy van Dijk: kunnen wij ‘vergeven zonder uitzondering’?

In Almalanta zijn we één in leven en werk; één grote familie die deelt met elkaar wat er te delen is,
waar ieder vrij is en zijn eigen verantwoordelijkheid heeft wat hij of zij doet met zijn talenten,
waar talenten gebundeld worden in een miraculeuze dans,
een dans die geeft en ontvangt in een eindeloos uitkristalliserend levenskunstwerk van Almateurs.

Wil jij deze talenten welkom heten in Atelier Almalanta en hun creatieve werk daar persoonlijk aan de medelanders
presenteren op het platform dat hopelijk zal ontstaan op tv, online of in een tijdschrift;
wil je jouw activiteiten tot bewustworden verbinden met ons ideaal?…

...

Als het leven één groot optreden is van samen spelen en stralen, dansen, zingen en schitteren…

Dan is het een sublieme droom, jullie Nick en Kirsten Schilder, Simon en Annemarie Keizer,
uit te nodigen in een ‘vertrouwde ontspannen uitspanning’
waarbinnen ik jullie Simon en Nick wil vragen
samen als één feestelijke familie mee te werken om Almalanta de Musical vorm te geven!
Om op de 12 liederen die De Vrouwe van Almalanta aanlevert,
met al onze muzikale vrienden samen tot een geheel te komen
waarin Almalanta, het Land van de Zeven Zonnen,
in de landenthema’s met verschillende muziekinstrumenten uit de hele wereld
voor een sfeer gaat zorgen die uniek is en zelfs zonder woorden een verhaal vertelt
dat in het hart van alle mensenkinderen een herkenbare maar gevoelige 'onaantastbare' snaar raakt!…

En Kirsten en Annemarie, willen jullie bij het uitwerken van de musical voor basisscholen,
ideeën met ons uitwisselen qua vormgeving wat betreft kostuums en of decors?…

Willen jullie je dansend met alle andere Ambassadeurs samen inspirerend op dit sprookjespad begeven,
zodat Almalanta de Musical op miraculeuze wijze in de Efteling geïntroduceerd kan worden
en in een vaste attractie een veelbetekenende vorm van bestaan krijgt?...


...

Als ons leven eeuwig is…

Dan hoop ik dat u, Prins Claus ‘verheugd bent met uitwisseling’ in Almalanta…
Graag wil ik het Prins Claus Cultuurfonds vragen, Almalanta van de grond, dan wel in de lucht te krijgen
door Atelier Almalanta te steunen zodat alle kunstzinnige dromers in Nederland
hun werk een plaats kunnen geven in de online galerie, Atelier Almalanta genaamd...

...

Als kunst een scheppende kracht is en een grootse werk-gever van Nederland kan worden…

Dan is het eervol u, Prinses Beatrix te vragen deze kunststroming van ‘uitgroeien tot vervulling’
in gang te zetten en hiermee ‘Mijn Droom voor ons Land’ voor velen mogelijk te maken
door de deuren van cultuurplatform Atelier Almalanta officieel te openen.

Atelier Almalanta is een digitale galerie waarbij iedere kunstenaar groot of klein zijn creatieve werk kan delen
door presenteren en een deeltje van zijn opbrengst deelt met Almalanta,
die het vanuit de Stichting weer investeert in Droomprojecten die betrekking hebben op
natuur, milieu en algeheel welzijn van allen.
Het is een Levenskunstkringloop die geeft, ontvangt en weer teruggeeft
en zo voor álle vormen van kunstzinnigheid een meesterlijke kans biedt te floreren!
Wilt u deze geniale levensdans met ons Ambassadeurs voor Almateurs samen openen?…

...

Als een wonder een bovennatuurlijke gebeurtenis is, dan heeft de natuur nu zeker een wonder nodig…

Dan zal ik, Saskia van Rijn alle Ambassadeurs ‘zonder uitzondering vertrouwen’
als jullie de ster-rol in dit schouwspel dat een droom van Rembrandt en mij is,
met plezier en naar eer en geweten willen vervullen.

Wij zien uit naar dit veelomvattende evenement dat voor alle sterrenkinderen in dit aardse leven een podium
wil bieden om te kunnen stralen, hun talenten te ontwikkelen en het geluk van samen spelen te ervaren
in het Levenskunstwerk Almalanta, waar vanuit we samen wonderen kunnen verrichten!

Het filmdoek ‘De Nachtwacht en de Dageraad’ dient als Voorprogramma van het Sprookje Almalanta,
als dit in de Efteling een plaats krijgt!
Hierin zien wij u allen graag een gezamenlijk lied zingen.
Daartussendoor is voor ieder van jullie ruimte voor een persoonlijk statement,
met de nadruk op de natuur en onze wens daarover.
Daarin staan we voor onze gezonde, ideale natuurlijke staat in een animatie waarbij u stuk voor stuk
persoonlijk uitgelicht wordt en de poppen niet al te veel aan het dansen gebracht worden!

‘Almalanta, een waar te gebeuren sprookje vóór en dóór het kind in de mens’
heet het boek, waar deze statements ook plaats in krijgen…
En zo kunt u allen het begin vormen in de keten van dromen die uitkomen en het geluk verspreid wordt
als een kunstzinnige olievlek op de zeeën van een tijd- en eindeloze schepping!

...

Als we Op één avonduurlijk avontuur álle mensenkinderen van Nederland kunnen bereiken…

Dan zal ik, De Vrouwe van Almalanta in mijn uitzonderlijke voorstel
‘verzoeken naar vereniging van krachten en talenten’
en vanuit dat podium ieder mensenkind van Nederland een minuscuul,
maar magisch bedrag van één euro willen vragen…
in de hoop dat dit een realiseerbare som is die de realistische idealistische toverformule
voor ‘Mijn Droom voor ons Land’ in vervulling kan laten gaan..

Stichting Almalanta is de Bron der Bronnen, waar alles in samenkomt en vanwaaruit deze levenskringloop
garant staat voor welvarendheid voor ieder die zich voortvarend met ons wil verenigen.
De natuur kan toveren en ieder die die wetten leeft kan die creatieve kracht gebruiken.

Tovert u allen mee aan een sprookjeswereld die werkelijkheid wordt voor ieder die zich met dit ideaal
verbindt en hiermee bouwt aan een samenleving waar we delen in elkaars geluk?…

...........

Copyright © Carla J.G. Wouters